Norge

Prioriterer menn til dommerverv

Den ene kvinnelige søkeren til de to ledige embetene som høyesterettsdommer er nå innstilt som nummer fem av fem søkere.

  • Forf>tone Georgsen (foto)
  • <forf>grunde Grimstad <

Kun seks av Høyesteretts 19 dommere er kvinner. I tillegg er 16 av dommerne over 54 år gamle. Den yngste av dommerne er Toril Marie Øie (45).Tirsdag kveld kom rådet fra det offentlige Innstillingsrådet: Clement Andresenog Bård Tønder er innstillt som nummer en og to til to utlyste embeter som dommere ved Norges Høyesterett. Den ene kvinnelige søkeren, lagdommer Siri Berg Paulsen, ble satt nederst på listen. I en kronikk samme dag i Aftenposten belyste høyesterettsjustitiarius Tore Schei problemene slik:"Den mest iøynefallende mangel ved dagens sammensetning er den store overvekten av menn.(...) Av den grunn er det nedslående at det til de to dommer-embetene som nå er ledige, bare er én kvinnelig søker. Hvorfor søker det ikke flere nå når vi naturlig rekrutterer fra kull med jurister hvor kvinnene utgjør en betydelig andel? Hvorfor søker ingen av de fremragende kvinnelige advokatene vi har, og hvorfor er det bare er en av de kvinnelige dommerne fra de lavere instanser som kunne komme i betraktning, som tar utfordringen med å søke?"På jusstudiet ved Universitetet i Oslo er det nå 56 prosent kvinnelige studenter. I Høyesterett er det bare 32 prosent kvinner. Vi møter jusstudentene Kristin Bangsund (19) og Martine Bakken (20) i kantinen til jusstudentene i Oslo. At så få kvinner søker stillingene som dommere i Høyesterett tror de har flere årsaker.— Man må jo ha en ganske sterk CV, og en viss tidligere karriere for å søke på en slik stilling i det hele tatt. Det er ikke til å komme bort fra at mange kvinner velger mellom karriere og det å få barn når de passerer 30. Mye av grunnen kan også være at kvinner i større grad velger en karriere i det offentlige, mener jentene. De tror det er fare for at dommerne i Høyesterett har et for likt syn på saker, og dette blir verre når de fleste av dem er menn over 50. - Da er de jo allerede er en temmelig homogen gruppe, påpeker de to jentene.Høyesterett er ofte nødt til å utøve "common sense", eller sunt bondevett, i sakene de skal bedømme. De to tror ikke det er så sikkert at en gruppe menn mellom 54 og 70 har den samme "common sense" som resten av samfunnet.

Kjønnsforskjell.

De to mener Høyesterett bør ha en lik sammensetning av menn og kvinner. På studiet opplever de at selv at menn og kvinner har forskjellig syn på enkelte saker.- Menn og kvinner har forskjellige måter å tilnærme seg problemene på. I saker med voldtekter, vold mot kvinner og annen kvinnerett, ser menn sakene fra en manns synsvinkel, sier Bakken.- Når vi har diskutert familierett er det for eksempel mange mannlige studenter som viser liten forståelse for at kvinner skal ha krav på en del av mannens særeie ved skilsmisse, forteller Bangsund.- Kunne dere tenke dere å bli høyesterettsdommere?- Det er min store drøm i livet, sier Kristin Bangsund.De to nye dommerne skal utnevnes av Kongen i statsråd. I praksis vil justisminister Knut Storbergets ord veie tungt.

Les også

- Like mange kvinner som menn

Kristin Bangsund (19) og Martine Bakken (20) frykter at sammensetningen av Høyesterett skal bli for homogen.