Leverandør av omstridt datasystem mener St. Olavs drives som normalt: – Forstår ikke hvor de får dette fra

Leverandøren av journalsystemet Helseplattformen mener at produktiviteten på landets fjerde største sykehus er tilbake til normale nivåer. Men sykehuset har ikke tall – fordi systemet ikke virker.

St. Olavs hospital er landets fjerde største sykehus. Her ble Helseplattformen tatt i bruk i november.

Nå i mars er det fire måneder siden journalsystemet Helseplattformen ble tatt i bruk på St. Olavs hospital i Trondheim, landets fjerde sykehus.

Perioden etterpå har vært preget av store problemer:

Tusenvis av elektroniske brev er borte. Informasjon når ikke frem dit den skal. 324 ansatte ved St. Olavs har signert et krav om at Helseplattformen må «avvikles en gang for alle».

Halvparten av spurte leger ved sykehuset sier at de vurderer å slutte.

Tapte 3,5 millioner kroner daglig

Helsetilsynet har gransket innføringen og omtalt situasjonen som «svært farlig» etter at de mottok over 60 bekymringsmeldinger.

Leger og sykepleiere forteller om kryptiske feilmeldinger og omfattende og uforståelige menyer.

Opprinnelig var det planlagt at St. Olavs skulle være tilbake til normal drift etter en fire ukers innføringsperiode.

Men problemene med systemet har vært så store at sykehuset ikke har fått dette til.

Sykehuset har tidligere anslått at det i en periode tapte 25 millioner kroner i uken på grunn av problemene.

Les også

Advarslene sto i kø. Nå kommer baksmellen. Hvorfor er norsk helsedigitalisering så vanskelig?

Epic: St. Olavs tilbake på 99,9 prosent produktivitet

Helseplattformen leveres av det amerikanske teknologiselskapet Epic.

Selskapet tegner et annet bilde av situasjonen ved sykehuset overfor Aftenposten.

– St. Olavs er nå på 99,9 prosent av produktivitetsnivået som var før innføringen, skriver Seth Howard og Nick Frenzer i Epic i en e-post.

Epic forklarer at de baserer dette på sammenligning av kodedata fra NPR NPR NPR står for Norsk pasientregister. Det inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten. i 2023 sett opp mot tidligere.

Aftenposten har spurt ledelsen ved St. Olavs hospital om det er riktig at de er tilbake på et produktivitetsnivå på 99,9 prosent.

Svaret er at de ikke vet, fordi Helseplattformen ikke fungerer som den skal.

– Vi har dessverre ikke data på produktivitet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til styringsdata, som aktivitetstall og økonomi, etter at Helseplattformen ble innført, skriver kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs i en e-post.

Hun skriver videre at inntektene tyder på redusert aktivitet, men at også disse er beheftet med usikkerhet.

– Vi har også høyere bemanning enn budsjettert, knyttet til utfordringer med Helseplattformen, skriver hun.

Helsepersonell på St. Olavs øver på å ta i bruk Helseplattformen i november.

– Forstår ikke hvor de får dette fra

Monica Engstrøm er tillitsvalgt for overlegene ved kirurgisk avdeling ved sykehuset. Hun bryter ut i latter når Aftenposten spør henne om dette stemmer.

– Beklager at jeg ler, altså. Men jeg forstår ikke hvor de får dette fra. Vi har ikke engang styringstall på sykehuset. Dette stemmer ikke overens med virkeligheten her.

Innføringen og driften av Epic-systemet forvaltes av selskapet Helseplattformen AS.

Det har over 300 ansatte og holder til i Trondheim.

Nylig gikk direktøren for Helseplattformen AS av. Selskapets nye sjef har varslet at de vil ta nye grep for å gjenreise tilliten til systemet.

– Vi må starte med å anerkjenne opplevelsen ansatte i kommuner og sykehusene har med bruken av systemet, og ikke minst pasientene. Bildet som er tegnet i mediene, viser at det helt tydelig må gjøres grep, sier konstituert direktør Trond Utne til Adresseavisen.

Epic skriver til Aftenposten at de erkjenner at det må jobbes mer med systemet.

– Noen av kostnadene er for pågående oppdateringer vil dekkes av Epic, noen av Helseplattformen, og noen vil bli delt, skriver Epics representanter.

Aftenposten presiserer: I den første versjonen av denne artikkelen fremkom det ikke at dataene som dannet grunnlaget for Epics tall var hentet ut fra NPR, og ikke fra Epics egne systemer. Dette er lagt inn og presisert 24. mars klokken 16.38.