Sykehusdirektøren: Ikke alltid «behandling i verdensklasse». OUS-ansatte bedt om å begrense tilbudet til nyfødte, barn og unge

Behandlingen skal være god nok og forsvarlig, «men kanskje ikke alltid i verdensklasse». Det skriver klinikkleder på Barne- og ungdomsklinikken i en e-post til ansatte. Hun siterer administrerende direktør.

De ansatte på Nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet advarte om forholdene i 2020. Fremdeles er det trangt og gammeldags, ifølge avdelingstillitsvalgt Vibeke Hesselberg.

Klinikkleder Ellen Ruud på Barne- og ungdomsklinikken på OUS varsler om at behandlingstilbudet til barn og nyfødte må reduseres. Det gjør hun i en e-post til ansatte. Der siterer hun også administrerende direktør på at behandlingen kanskje ikke alltid skal være «i verdensklasse».

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth bekrefter overfor Aftenposten at han har sagt dette på et ledermøte og står for sitatet.

De ansatte ved barneavdelingen på OUS kan ikke lenger gjøre «alt for pasienter og pårørende», skriver klinikkleder videre i e-posten.

De blir bedt om å ha faglige diskusjoner for å finne ut hvor den nye listen skal legges.

«Jeg forstår at begrensningen blir tung for mange fordi det bor i vår natur at vi ønsker å gjøre alt for pasientene og deres pårørende. Vi har inntil nå hatt mulighet til det, men dessverre er vi ikke der lenger,» skriver hun.

Og videre: « I noen sammenhenger må vi begrense tilbudet og søke etter pasientbehandling som ikke dekker alle potensielle behov».

Det er tidligere kjent at OUS må spare inn tilsvarende mellom 400 og 500 årsverk.

Alle avdelinger vil merke kuttene. Barne- og ungdomsklinikken står igjen med et krav om å spare 22,5 mill. kroner. Det tilsvarer 25 årsverk, ifølge Ruud.

Dette kommer i tillegg til sparetiltak som allerede er lagt inn i budsjett på 41 millioner kroner.

Ingen skal bli sagt opp. Det skal kuttes ved naturlig avgang, redusert innleie av personell og ved omplasseringer.

Hun skriver videre i e-posten til de ansatte at man lenge har forsøkt å skjerme Nyfødtintensivavdelingen fra økonomiske tiltak. Det har vært en langsiktig plan om å bygge opp antall ansatte og kompetansen ved avdelingen. Men avdelingen har for høye kostnader og for lave inntekter. Det må gjøres strakstiltak, ifølge lederen.

Ansatte reagerte med vantro

– Utsagnet om at kanskje ikke all behandling skal ha verdensklasse, fikk ansatte til å reagere med vantro.

Det sier Vibeke Hesselberg, barnesykepleier og tillitsvalgt på Nyfødtintensiv-avdelingen.

– Vi sykepleiere lurer på hvor vi er på vei. Her har vi gjennom mange år bygd opp en behandling som nettopp er i verdensklasse. Hva er det vi ikke skal drive med heretter, spør hun.

– Skal vi ikke redde 23 uker gamle babyer lenger? Eller løpe når akuttcallingen går?

Hun mener direktøren eller andre som bestemmer, selv får legge den nye listen for behandling.

– Det er det ikke vi ansatte som skal gjøre.

Nyfødtintensiven har vært skjermet for innsparinger.

– Nå er de kommet til oss også, selv om det var en lenge varslet oppbemanning vi trodde vi skulle få i år, sier hun.

– Grunnbemanningen har lenge vært for lav. Det går greit når vi ikke har fullt belegg. Men ofte er belegget slik at vi må gå doble vakter og jobbe mye overtid. Uten innleid personell går det ikke. En intensivavdeling må ha det personalet som kreves, sånn er det bare.

Hun forteller at de nyfødte og premature babyene er sykere enn før og dødeligheten høyere.

Klinikkleder: – Mange positive tilbakemeldinger

Aftenposten har spurt klinikkleder Ellen Ruud om bruken av formuleringen «kanskje ikke alltid i verdensklasse», som har fått tillitsvalgte til å reagere.

Hun sier det hovedsakelig kom positive tilbakemeldinger på e-posten hun sendte.

– Ansatte mente informasjonen var bekymringsfull, men ærlig og informativ. De satte pris på åpenheten. Men noen har også reagert på utsagnet om at vi ikke alltid skal gjøre alt i verdensklasse.

Derfor presiserte hun i en oppfølgingsepost til de ansatte, at klinikken ikke skal gjøre noe dårligere enn tidligere.

«Vi skal fortsatt tilstrebe å være et unikt kompetansenav for barne- og ungdomsmedisinen i Norge, som på mange områder er i verdensklasse», skriver hun.

Ruud understreker at med strammere budsjetter må alle fagområder tenke gjennom hva de kan slutte med eller overlate til andre, uten at det går ut over pasientbehandlingen.

– Pasienter og pårørende skal vite at klinikken alltid gjør sitt ytterste for å tilby god behandling, sier hun.

– En vanskelig beskjed å få

Svein Erik Urstrømmen er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) på OUS:

– I dette brevet ligger det varsel om en senking av ambisjonsnivået. Disse signalene er veldig bekymringsfulle, sier Urstrømmen.

Han kjenner ikke til om alle klinikker på OUS har fått et likelydende brev. Men han mener administrerende direktør bør konkretisere føringen som ligger i utsagnet «ikke alltid verdensklasse».

Maren Clason er tillitsvalgt for NSF ved Barne- og ungdomsklinikken.

– Dette var en vanskelig beskjed å få. Det har kommet reaksjoner på brevet, sier hun.

– Ansatte er usikre på hva «ikke alltid i verdensklasse» betyr, hva det innebærer konkret for klinikken og pasientene. Det virker jo som ganske ekstreme tiltak må settes i verk for å innfri målet om innsparing, mener hun.