Varslere anmelder psykiater til politiet

De har varslet om det de mener er overgrep, rolleblanding, manglende og uprofesjonell behandling. Nå har de anmeldt psykiateren til politiet.

Anmeldelsene mot psykiateren ble levert til politiet onsdag.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har allerede åpnet tilsynssak mot psykiateren etter fire varsler. Onsdag ble han også anmeldt av to av kvinnene som har varslet.

Det bekrefter advokat Mette Yvonne Larsen i en e-post til Aftenposten. Hun representerer de to kvinnene.

«På bakgrunn av en rekke henvendelser til mine klienter og meg de siste dager så opplyses herved at det er inngitt to separate politianmeldelser fra to av mine klienter i saken som gjelder den psykiateren som statsforvalter har åpnet tilsynssak på.»

Anmeldelsene gjelder seksuallovbrudd, brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven samt mulig dokumentfalsk.

Sakene er nå under etterforskning, og det er politiets ansvar å avklare om det foreligger straffbare forhold, og hva disse i såfall er, uttaler hun.

– Dette er helt ukjent for meg. Vi får sette oss inn i hva dette gjelder, sier mannens advokat, Halvard Helle, til Aftenposten torsdag morgen.

Avsnittleder Lone Ågesen ved enhet Vest i Oslo politidistrikt bekrefter via pressevakten at anmeldelsene er mottatt, og at politiet er i dialog med bistandsadvokaten.

– Pr. nå er det mottatt to anmeldelser, men det kan komme flere, sier hun.

Advokat Mette Yvonne Larsen.

De to kvinnene som nå anmelder psykiateren, vil foreløpig ikke kommentere saken. De vil la anmeldelsene tale for seg selv.

De to kvinnene har tidigere stått frem i VG med sine historier. Psykiateren anmeldes nå for misbruk av overmaktsforhold etter straffelovens paragraf 295. Den har en strafferamme på opp til seks år.

Han anmeldes også for overtredelse av kravet om forsvarlighet i helsepersonelloven og for dokumentfalsk ved forfalskning av journaler, som kan rammes av straffelovens paragraf 361. Her er strafferammen opp til to år.

Påstander om overgrep og uprofesjonelle forhold

Forfatter Hilde Rød-Larsen (48) har tidligere stått frem i VG. Hun mener psykiateren utnyttet sin legerolle for å ha samleie med henne. Dette ble utført på behandlingsbenken, ifølge Rød-Larsen.

Psykiateren bestrider at det på noe tidspunkt var en behandlingssituasjon mellom de to. Hans advokat, Halvard Helle, sier saken gjelder personlige forhold mellom to samtykkende voksne, langt tilbake i tid.

– Han kjenner seg ikke igjen i fremstillingen forfatteren gir i dansk og norsk presse, har Helle sagt til VG tidligere.

I januar sto også Victoria Nordberg (38) frem i VG som en av varslerne mot psykiateren. Hun har vært psykiaterens pasient i mange år.

Hun har varslet om det hun mener er et avhengighetsskapende og uprofesjonelt forhold mellom pasient og behandler. Alle som yter helsehjelp, skal skrive ned og registrere relevante opplysninger om pasienten. Hun hevder det ikke er ført journal for behandlingen hun har fått.

Helle har sagt at hans klient er formelt og faglig avskåret fra å kommentere pasientsaker.

Også en tredje varsler, Miriam (35), har stått frem i VG.

Fem tilsynssaker

Hvis saken etterforskes av politiet, kan dette føre til en tiltale mot mannen. Alle kan levere en anmeldelse til politiet, så det sier ingenting om skyldspørsmålet.

Først senere, når man vurderer en eventuell tiltale, vil påtalemyndigheten ta stilling til om de er sikre på skyld. Da vil saken senere prøves i retten.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har opprettet fem tilsynssaker mot psykiateren etter varsler den siste tiden. Fire av disse gjelder de fire kvinnene, det siste gjelder hans praksis med å skrive ut vanedannende legemidler.

Dette er varslerne:

 • Hilde Rød-Larsen (48)

  Forfatteren leverte varsel mot psykiateren til Helsetilsynet i desember. Tilsynet har startet innledende undersøkelser av varselet.

  Rød-Larsen fortalte først i et intervju med den danske avisen Information og senere i VG om at handlingen i romanen «Diamantkvelder» springer ut av eget liv med en psykiater som inviterte henne til å ha sex i terapirommet.

  Forfatteren var ikke psykiaterens pasient. Men hun mener han misbrukte sin stilling som lege siden hun var syk med spiseforstyrrelser.

  Halvard Helle, psykiaterens advokat, sier at saken gjelder personlige forhold mellom to samtykkende voksne, langt tilbake i tid. Han sier at det aldri oppsto noen formell eller reell behandlingssituasjon mellom dem.

 • Victoria Nordberg (38)

  Har vært psykiaterens pasient i 20 år. Har varslet om manglende oppfølging, behandling og journalføring, rolleblanding og manglende skille mellom det private og profesjonelle. Hevder at hun de siste 17–18 årene ikke har betalt for behandling. Nordberg har stått frem i VG med sin historie.

  Psykiaterens advokat, Halvard Helle, sier han ikke kan kommentere påstandene fra Nordberg, men vil redegjøre for påstandene overfor helsemyndighetene. Han har sendt et omfattende tilsvar på anklagene til Statsforvalteren. Aftenposten er ikke kjent med innholdet i svaret.


I tillegg til Nordberg og Rød-Larsen, er to kvinner en del av tilsynssakene mot psykiateren.

 • Miriam (35)

  Varslet mot psykiateren allerede i 2003. Varselet handlet om grenseoverskridende adferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet i 2001. Da var Miriam 13 år. Konklusjonen ble den gang at psykiateren ikke hadde brutt helselovgivningen. Tilsynet fant det ikke «overveiende sannsynlig» at de påståtte hendelsene hadde funnet sted. Nå har Statsforvalteren bestemt at saken skal behandles på nytt. Psykiateren avviser påstandene overfor VG og reagerer sterkt på at saken gjenopptas.

 • Pasient (ukjent alder)

  Klaget psykiateren inn til Fylkesmannen i 2020. Klagene gikk på manglende behandling og oppfølging fra psykiateren i tiden vedkommende var pasient året før. Vedkommende klaget også på uprofesjonell oppførsel under behandlingen.

  Klagen ble avvist av Fylkesmannen samme år med oppfordring til at psykiateren skulle ta kontakt med pasienten for å få en «felles forståelse» av forholdene det ble klaget over. Også denne saken skal nå behandles på nytt av Statsforvalteren.