Ny PST-sjef: Forstår at folk er bekymret

Oslos politimester Beate Gangås (59) blir ny sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). – Vi er i en spesiell situasjon akkurat nå.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møter den nye sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Beate Gangås (59).

Gangås har gode forutsetninger for å lede Politiets sikkerhetstjeneste. Hun har ledet både Østfold og Oslo politidistrikt, hun har vært leder tidligere i PST, og hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger i politiet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding fredag.

Gangås har også vært likestillings- og diskrimineringsombud. Hun begynte sin karriere som politifullmektig i Vestfinnmark politidistrikt og er utdannet jurist. Hun har også vært i PST tidligere.

– Jeg har tung og bred erfaring fra politiet og fra andre lederstillinger som jeg har god nytte av når jeg skal inn i en slik jobb, sier Gangås til NTB.

Krevende situasjon

– Det er en veldig spesiell situasjon akkurat nå. Det er en sikkerhetspolitisk situasjon som er krevende. Vi har nettopp opplevd en alvorlig hendelse i Oslo i sommer. Det er en rekke utfordringer jeg ser for meg. I PST jobber det en mengde dyktige folk, så min oppgave blir å få det aller beste ut av den kompetansen som allerede er der, sier Gangås til NTB på et møte med pressen fredag.

Beate gangås går fra stillingen som politimester i Oslo til ny sjef for PST.

Gangås sier videre hun har full forståelse for at folk er bekymret.

– Det gjøres veldig mye for at vi skal gjøre det så trygt som mulig og sikre rikets sikkerhet. Jeg er opptatt av å få så mye informasjon som mulig for å gi god beslutningsstøtte til dem som skal gjøre vurderinger. Vi er opptatt av å lage gode trusselvurderinger og ikke minst å håndtere de truslene som er PSTs oppgave innenfor etterforskning og påtale. Det skal vi fortsette med, også etter at jeg har startet i PST, sier Gangås til NTB.

Seks år

– Regjeringen er fornøyd med at Beate Gangås har tatt på seg oppdraget med å lede PST de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Gangås tiltrer stillingen fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer. Årsmålet er en periode på seks år.

Blant søkerne var assisterende PST-sjef Hedvig Moe, førsteadvokat og leder for Oslos statsadvokatembeter Lars Erik Alfheim og tidligere nestsjef for PTS Trond Egil With.

Hans Petter Sjøvold trakk seg som sjef med umiddelbar virkning i kjølvannet av VGs saker om at han hadde oppbevart flere ulovlige våpen i en rekke år da han var politimester i Oslo.

Roger Berg har fungert i stillingen siden Sjøvold trakk seg. Han skal fungere som PST-sjef inntil videre.