Norge

Historiske bilder fra 9. april 1940

Den tyske krysseren "Blücher" i Drøbaksundet. Krigsskipet blir beskutt og senkes av kanonene på Oscarsborg. Foto: NTB scanpix

Klokken 04:21 norsk tid 9. april 1940 ble det åpnet ild mot den tyske krysseren «Blücher». Krigen I Norge var et faktum.

  • Olav Olsen

I dag ville tyskernes inntog I Norge vært godt dokumentert I film og bilder. Den gang var det svært få som tenkte på å fotografere det som skjedde.

Aftenpostens legendariske fotograf Ingvald Møllerstad tok mange bilder og fulgte kongehuset og regjeringen til Hamar. Mange av disse bildene er dessverre gått tapt. Det var noen ukjente privatpersoner som også dokumenterte det som skjedde. Med de tyske troppene som kom til Norge var det også 60 tyske fotografer. Mange av dem omkom da ”Blücher ” ble senket. Her er et knippe bilder fra selve dagen for 75 år siden.

Foto: AFTENPOSTEN/Aftenposten

Oscarsborg festning i Oslofjorden blir bombet 9. april 1940.

Foto: AFTENPOSTEN/Aftenposten

Tre tyske Ju-52 transportfly flyr innover Oslofjorden etter angrepet på Oscarsborg festning.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Den tyske krysseren "Blücher" er beskutt fra Oscarsborg. Røyken står opp før den synker i Oslofjorden utenfor Håøya. Bildet er tatt fra Oscarsborg.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Tyskerne går i land i Son om formiddagen 9. april. Tyske soldater og lokalbefolkningen på kaien.

Sårede fra Blücher bringes til sykehus.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

JU-52— over Fornebu flyplass invasjonsdagen.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Stortingsrepresentantene leser aviser og diskuterer situasjonen.

afp000854502-h3y_xtakal.jpg Foto: Ukjent

Fornebu: Et tysk JU 52 er i brann etter styrt på flyplassen.

Foto: AFTENPOSTEN/Aftenposten

Trikken til Oppsal har forkjørsrett. Den tyske fortroppen på vei innover Drammensveien.

Foto: AFTENPOSTEN/Aftenposten

Tyske soldater marsjerer på Drammensveien i Oslo forbi Abelhaugen i Slottsparken.

Foto: "Krigsarkivet" - fotograf ukjent/NTB scanpix

Tyske soldater marsjerer på Karl Johansgate

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Karl Johans gate er nesten folketom ved 14-tiden om ettermiddagen. Alle nordmenn var anmodet om å forlate sine arbeidsplasser, reise hjem, og overlate gatene til tyskerne.

Foto: Norges Hjemme

Østbanehallen (Oslo sentralstasjon) noen timer etter at kongefamilien har reist.

Foto: Norges Hjemmefrontmuseum

  1. april ca kl: 16.30 bombet tyskerne ved en feiltagelse dette huset på Frøen i Oslo. Det tilhørte en ansatt ved den tyske legasjon. Målet for bombingen var gardeleieren på Majorstuen.

Foto: Ingvald Møllerstad.

Oberstløytnant Hartwig Pohlmann til venstre. Generalstabens enmanns forkommando sammen med den tyske sendemann dr Brüner ( hvitt hår) utenfor den tyske legasjon i Drammensveien 74 som i dag er den russiske ambassade.

Foto: Ingvald Møllerstad.

Tyske soldater hviler i hagen til den tyske legasjon i Drammensveien 74 i Oslo.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Osloborgere i kø foran oppslagsvinduet til avisen Morgenbladet, der det på en plakat står: "Tyskerne marsjerer nå inn i Oslo. De kommer Drammensveien fra Fornebu flyplass".

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Tyske soldater marsjerer inn på Festningsplassen i Oslo.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Tyske styrker overtok Akershus festning og heiste flagget med hakekorset på.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Tyske styrker overtok Akershus festning og heiste flagget med hakekorset på.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Norske gardister sto de første dagene etter 9. april vakt utenfor Stortingets hovedinngang. En ser gardistene i vanlig uniform, nytt er bare hjelmene.

Tyske vakter utenfor Stortinget 9. april 1940. Foto: Scanpix/NTB scanpix

Tyske vakter utenfor publikumsinngangen til Stortinget. Fotgjengere passerer forbi på Karl Johans gate.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Kamper på havnen i Bergen. I bakgrunnen den tyske krysseren "Königsberg" i kamp med bergenske befestninger. "Königsberg" ble senket dagen etter. I forgrunnen bl.a. skip fra både Norge, Sverige og Danmark som venter på konvoi-mulighet.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Bergen 9.april 1940. Norske soldater i Bjørnsonsgate, ved daværende jernbanestasjon på Kronstad.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Norsk avdeling med soldater på vei ut fra Bergen langs riksveien gjennom Arna (daværende) stasjon.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Evakuering av sivilbefolkningen i Bergen. Bilkø gjennom Heldal ovenfor Nesttun i Fana.

Foto: Normann/Domkirkeoddens fotoarkiv)

Kong Haakon, kronprins Olav, kronprinsesse Märtha og Johan Nygaardsvold ved ankomst til Hamar jernbanestasjon på flukt fra Oslo.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

Storting og regjering på flyktet nordover fra Oslo. Det ble holdt Stortingsmøte på Hamar 9. april 1940.

Foto: Scanpix/NTB scanpix

De to gamle norske panserskipene "Eidsvold" og "Norge" på Narvik havn før de ble senket av tyskerne

Foto: nn/Aftenposten

Sent på dagen startet de første evakueringene i Oslo.

afp000854502-h3y_xtakal.jpg Foto: Ukjent