Norge slapp nesten 600 bomber over Libya i 2011 – nå skal innsatsen granskes

Om kort tid setter Regjeringen ned et utvalg som skal gå igjennom den norske krigsinnsatsen i Libya.

Norske F-16-fly deltok i bombingen av Libya i 2011. Nå skal dette evalueres.
  • Alf Ole Ask

Norge bestemte seg i 2011 for å delta i den militære operasjonen i Libya. Norske F-16-fly slapp nesten 600 bomber over mål i landet. Senere ble den norske innsatsen fremhevet av blant andre president Barack Obama.

I vår behandlet Stortinget evalueringen av den norske innsatsen i Afghanistan, basert på en rapport fra et utvalg ledet av tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal (A).

Her ble det rettet sterk kritikk mot deler av den norske innsatsen. I den forbindelse vedtok Stortinget enstemmig å be «Regjeringen ta initiativ til å gjennomføre en evaluering i egnet form av den norske militære og sivile deltagelsen i operasjonen i Libya i 2011.»

Om få dager vil et utvalg som skal evaluere den norske krigsinnsatsen i Libya formelt nedsettes, får Aftenposten opplyst av flere kilder.

Forsvarsdepartementet, som har ansvaret for å sette sammen utvalget, meddeler via pressevakten at det er for tidlig å kommentere saken.

Tøyet man FN-mandatet?

Norge ble med i aksjonen i Libya etter at FNs sikkerhetsråd ga sitt mandat. For første gang viste Sikkerhetsrådet til prinsippet om «ansvar for å beskytte» sivilbefolkningen i forbindelse med bruk av makt.

Diskusjonen i ettertid har gått på at de internasjonale styrkene tøyde mandatet utover å beskytte sivilbefolkningen til å drive frem diktatoren Muammar Gadafis fall.

Muammar Gadafi var Libyas brutale diktator, men ble avsatt etter at det internasjonale samfunnet intervenerte.

I tillegg er det i ettertid oppstått en debatt i Norge om beslutningsprosessen. I realiteten ble beslutningen om å sende norske F-16-fly til det mest omfattende bombetokt noensinne, tatt på telefon.

Nå blir alt dette tema for en gransking, som Regjeringen og et samlet storting kaller en evaluering.

Ap sikret flertall

Det var Ap som i Stortinget sikret flertall for denne gjennomgangen, og som gjorde at regjeringspartiene sluttet seg til dette.

Oppnevnelsen av utvalget har skjedd i samarbeid med partiene på Stortinget, og saken er drøftet bak lukkede dører i Stortingets utvidede Utenrikskomité.

Anniken Huitfeldt (Ap), som leder Utenrikskomiteen, sier at det er Regjeringen som formelt oppnevner utvalget og fastsetter mandatet.

– Blir dette like omfattende som evalueringen av Afghanistan-innsatsen?

– Det er opp til utvalget selv å legge opp sitt arbeid. Men i Afghanistan handlet det om å vurdere ti års militær- og bistandsinnsats. Her er det mer en gjennomgang av folkeretten og beslutningsprosessen, sier Huitfeldt til Aftenposten, som ellers henviser til Regjeringen om detaljer.

Godal-utvalget besto av folk med sivil og militær bakgrunn.

Stoltenberg gransket

Beslutningen om å delta, ble tatt i statsminister Jens Stoltenbergs tid. Han er nå NATOs generalsekretær.

Jens Stoltenberg var statsminister da Norge besluttet å delta i Libya, operasjonen ble etter hvert ledet av NATO der han i dag er generalsekretær.

Da Stoltenberg orienterte Stortinget få dager etter at norske fly startet bombingen våren 2011, sa han følgende:

– Vårt engasjement bygger opp under en lang linje i norsk utenrikspolitikk, nemlig støtten til en FN-ledet verdensorden der bruk av makt er regulert av FN-pakten og vedtak i FNs sikkerhetsråd. Formålet med bruken av makt er tydelig uttrykt i Sikkerhetsrådets vedtak: Det handler om beskyttelse av sivile.

Mange spørsmål

Forsker og oberstløytnant Dag Henriksen har skrevet en analyse som problematiserer en rekke forhold ved det som ble den største norske bombeaksjonen etter andre verdenskrig.

I den peker han på at Norge hadde liten selvstendig innflytelse på de norske flyenes innsats. Analysen er fra 2013 og gjengitt i Internasjonal Politikk.

Henriksen oppsummerte for forskning.no omfanget av Libya-innsatsen slik: «Det falt ingen norske bomber over Kosovo da Norge var med i den internasjonale styrken der i 1999. I våre to perioder i Afghanistan sendte vi av gårde syv bomber.»

Men i Libya nesten hundredoblet tallet seg til rett under 600.