Norge

Høyesterett gir «Jakob»s foreldre samvær med sønnen. Jusprofessor mener hensynet til foreldrene kommer foran gutten.

Seks uker gammel ble «Jakob» påført 19 ribbensbrudd av en av foreldrene, fastlo lagmannsretten. Nå gir Høyesterett dem rett til samvær med sønnen.

Borgarting lagmannsrett fastslo tirsdag at det er utvilsomt at foreldrene påførte «Jakob» livstruende skader. Høyesterett har gitt foreldrene rett til samvær en gang i året. - Dommen kan svekke voldsutsatte barns rettsvern i samværssaker, sier jusprofessor Elisabeth Gording Stang.
  • Håkon Letvik
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Bør foreldre som har påført babyen sin livstruende skader få rett til samvær med sønnen etterpå?

Etter anke til Høyesterett har landets øverste dommere nylig bestemt at far og mor skal få samvær med «Jakob» en time en gang i året, under tilsyn.

Les hele saken med abonnement