Norge

«Lite som tyder på at arbeidsfolk mener kampen er vunnet»

Den ene tilbragte 1. mai på en rutebuss, den andre på Youngstorget. Samtidig møttes FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud og Rødt-politiker Eivor Evenrud til Facebook-duell. Slik gikk det:

Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, og Eivor Evenrud, politiker for Rødt.
  • Sofie Gran Aspunvik
  • Trenger vi fortsatt 1. mai-markeringen? Vi spurte to unge fra Rødt og Fpu. Her er svarene vi fikk.

Les mer om

  1. 1. mai
  2. Rødt (R)
  3. Fremskrittspartiet (Frp)
  4. Politikk