Norge

Frykter at nødnettet kan kollapse under sykkel-VM

Politiet og brannvesen frykter at nødnettet ikke er robust nok til å takle uforutsette hendelser under et av verdens største idrettsarrangementer. Ingen av dem har fullverdige reserveløsninger.

FOLKEFEST: Sykkel-VM vil tiltrekke titusenvis av mennesker til Bergen sentrum. De som skal passe på disse menneskene er bekymret for om nødnettet er robust nok til å takle slike folkemengder.
 • Christian Nicolaisen

Brussel, 22. mars 2016. To terrorister sprenger seg selv i luften på henholdsvis flyplassen og på et undergrunnstog i sentrum av EU-hovedstaden.

Hundrevis av politifolk, ambulansearbeidere og brannmannskaper flokker inn mot de to åstedene.

Alle bruker samme nødnett.

I de kritiske første minuttene etter angrepet skjer det som ikke skal skje. Nødnettet kollapser. Det er for mange brukere som snakker samtidig.

Systemet er nede i flere timer i de sentrale områdene.

SENTRUMSNÆRT: Rosinen i pølsen, fellesstarten, går gjennom store deler av Bergensdalen. Titusenvis av mennesker er ventet å følge rytterne langs løypen.

Slik kan nødnettet knele

Norge har investert mer enn seks milliarder kroner i det samme nødnettsystemet som Belgia – og mer enn 100 andre nasjoner – bruker i dag.

Sentrale personer i Vest politidistrikt, Bergen brannvesen og i Helse Bergen har uttrykt bekymring for at en lignende kollaps kan skje under sykkel-VM i september, og stiller spørsmål ved om nødnettet er robust nok.

Inntil 1600 mannskaper fra politi, brannvesen og helse vil være samlet på et relativt lite område i sentrum på de mest hektiske dagene under sykkel-VM.

Hver og en av disse 1600 har sin egen nødnetterminal. Hvis 15 eller 20 av disse snakker samtidig, kan nødnettet falle ut eller i verste fall knele fullstendig, får BT opplyst.

– Det vil være langt flere nødnettbrukere samlet på ett sted under sykkel-VM enn det var i Brussel da nødnettet sviktet der, sier en sentralt plassert kilde til BT.

Risikoanalyser

Arrangementet i september vil være det soleklart største som noensinne er avholdt i Bergen.

Arrangørene forventer at sykkel-VM vil tiltrekke seg 500.000 tilskuere og 300 millioner TV-seere verden over.

Beredskapsetatenes risikoanalyser og simuleringer har vist at det skal lite til før nødnettet får problemer.

Lokalt politi og PST har tatt høyde for en rekke mulige scenarioer som kan skje under arrangementet:

Terrorangrep med flere aktører, som i Brussel. Soloangrep, som Berlin, Stockholm og i Nice. Eller noe så vanlig som en større ulykke.

– Kapasiteten er mer enn god nok for daglig drift. Men ingen har tenkt på hva som vil skje når så mange brukere er samlet på ett sted, sier kilden.

Sendte brev til direktoratet

Politiets operasjonssentral, AMK-sentralen og 110-sentralen vil miste oversikten over hvem som gjør hva. Politiet vil ikke kunne gi informasjon til sine patruljer, og patruljene kan ikke melde tilbake hva de ser.

I de første minuttene etter en alvorlig hendelse handler alt om å samle inn, sortere og tolke informasjon.

Leder Morten Ørn ved Fellesoperativ enhet bekrefter at Vest politidistrikt har tatt sine bekymringer opp i et brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er DSB som eier og forvalter det felles radiosambandet, og som dermed også har ansvaret for å sørge for at nødnettet har god nok kapasitet.

AVHENGIGE: Politiet er avhengige av at nødnettet fungerer. De har ingen fullgod reserveløsning, bekrefter Morten Ørn, leder for Fellesoperativ seksjon i Vest politidistrikt.

Har ingen reserveløsning

Brevet ble sendt tidligere i år. Enn så lenge har direktoratet ikke svart, ifølge Ørn.

– Under et såpass stort arrangement som sykkel-VM vil det også være mange brukere av nødnett. Bakgrunnen for vår henvendelse til direktoratet var at vi ønsker å forsikre oss om at nødnettet vil fungere.

– Er politiet bekymret for at nødnettet ikke vil fungere?

– Vi er for så vidt alltid bekymret ved store arrangementer. Vårt overordnede mål er å redusere risiko og trusler, og da må man ta høyde for både det man vet og det som kan skje. Samband er én av risikofaktorene.

– Hva skjer hvis nødnettet går ned?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Men vi er avhengige av at nødnettet fungerer, i likhet med andre nødetater og øvrige brukere av nettet.

– Har politiet en reserveløsning på plass dersom nødnettet skulle falle helt ut, slik det eksempelvis gjorde under terrorangrepet i Brussel?

– Politiet har ikke en fullgod reserveløsning som erstatter nødnettet. Formålet med vår henvendelse til direktoratet var å forsikre oss om at kapasiteten på nødnettet overvåkes, og at det etableres et system for backup og prioritet for nødetatene ved eventuelt bortfall eller overbelastning. Vi ønsker derfor at DSB skal svare på hvordan dette skal håndteres, sier Ørn.

FALT UT: Under terroren i Brussel 22. mars 2016 falt nødnettet ut.

Brannvesenet ba om klargjøring

Også Bergen brannvesen har funnet det nødvendig å sende et brev til direktoratet. På lik linje med politiet, mangler også de reservesamband.

– Vi har bedt DSB klargjøre om nødnettet vil fungere dersom det skulle oppstå én eller flere aksjoner samtidig. Sykkel-VM er et av verdens største idrettsarrangementer. Det vil tiltrekke seg mye publikum, som igjen vil medføre at det er ekstra mye ressurser samlet i sentrum, sier Jan Henning Fossedal, som er leder ved 110-sentralen i Hordaland.

Fossedal ønsker ikke å utdype hvilke øvrige bekymringer han eventuelt måtte ha ytret til direktoratet.

Heller ikke brannvesenet har fått svar på sitt brev.

I Brussel måtte politiet ty til meldingstjenesten WhatsApp for å formidle kritisk viktige beskjeder.

«Det var en håpløs situasjon. Ordrer ble ikke mottatt og ingen visste hvem som gjorde hva», sa en polititjenestemann til den belgiske avisen Niewsblad dagen etter terrorangrepene i Brussel i mars i fjor.

Også mobilnettet i den belgiske hovedstaden fikk problemer. Det skjer ofte når mange mennesker bruker nettet innenfor et lite område.

Nettopp derfor er det avgjørende at nødnettet fungerer i en kritisk situasjon, siden politiet ikke har noen fullgod reserveløsning.

DSB: Kapasiteten er god nok

Avdelingsleder Nina Myren i DSB skriver i en e-post til BT at nødnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere normal drift og sykkel-VM, samt at DSB vil bidra til å etablere en egen sambandsplan for arrangementet.

«Nødnett har god dekning i Bergen og i områdene hvor sykkel-VM skal arrangeres. De fleste områdene som vil bli berørt av arrangementet har overlappende dekning fra flere basestasjoner.», skriver Myren.

Hun legger til at det forekommer svært sjelden at all kapasiteten i nettet benyttes, og viser til erfaringene som ble gjort eksempelvis under terrorangrepet 22. juli 2011.

Da var rundt 1000 terminaler i bruk i Oslo sentrum.

«Trafikkdata fra basestasjonen nærmest regjeringskvartalet viser at 75 prosent av maksimalt tilgjengelig taletid var utnyttet i det travleste kvarteret denne dagen», skriver avdelingslederen.

Sambandsdisiplin

DSB mener at nødetatene også har et særskilt ansvar for å opprettholde god sambandsdisiplin. Nødnettet er bygd opp slik at kun én bruker om gangen kan snakke.

«Brukere kan derfor oppleve at de ikke kommer gjennom dersom flere forsøker å snakke samtidig. Brukeren må da vente til det blir ledig i talegruppen for å kunne snakke. Det er derfor svært viktig at alle som benytter Nødnett følger sambandsregelverket og har god sambandsdisiplin», skriver Myren.

På spørsmål om hvor lang tid det vil ta før nødnettet er operativt igjen etter en eventuell svikt, svarer Myren:

«Nødnett overvåkes hele døgnet og det er landsdekkende avtaler om kort utrykningstid for retting av feil. Hvor lang tid det tar før Nødnett er oppe etter et utfall vil variere. Dersom en basestasjon går ned på grunn av for eksempel brudd på transmisjon vil det være avhengig av rettetid på transmisjonslinjen.»

Les også

 1. Nødnettet: Norges største IT-skandale

 2. Nødnettet sviktet under ekstremværet

 3. Indiske IT-arbeidere har fortsatt tilgang til nødnettet

Les mer om

 1. Sykkel-VM
 2. Beredskap
 3. Nødnett
 4. Politiet
 5. Bergen brannvesen
 6. Vest politidistrikt
 7. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap