Norge

Togkonkurranse ett år forsinket: Tidligst i 2019 vil andre enn NSB få kjøre persontog i Norge

I en pressemelding som innleder med å fortelle om milepæler i jernbanereformen opplyser Regjeringen at gjennomføring av konkurranse på norsk jernbane er utsatt fra 2018 til 2019.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

«Tidspunktet for trafikkstart for trafikkpakke sør blir endret til juni 2019,» heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet tirsdag morgen.

Tittelen på pressemeldingen er «Nye milepæler i jernbaneformen». Milepælene handler om at flere varslede utskillinger av selskaper fra NSB nå er fullført.

Men det er ikke minst utsettingen av konkurranse på norsk jernbane som vil vekke allmenn interesse. Fordi det er nettopp konkurransedelen av reformen det står sterkest strid rundt.

Meningen var at konkurransegrunnlaget for selskapene som er pekt ut av departementet (men ikke offentliggjort) skulle offentliggjøres nå i vår.

Nå er dette utsatt til høsten, som noe igjen fører til at et selskap som måtte klare å utkonkurrere NSB på pakken med Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen tidligst vil være på norske skinner i 2019, ikke 2018.

 • Her er selskapene som skal konkurrere med NSB om persontransport i Norge, skrev Aftenposten i mars.

Vi presenterte en vurdering med plusser og minuser for syv selskaper, som blir knallharde konkurrenter til NSB.

En ny regjering vil avgjøre hvem som vinner konkurransen

Med stortingsvalget i september kan Norge få en ny regjering. De rødgrønne har i opposisjon sagt at de i prinsippet ønsker én stor jernbaneinstitusjon i Norge, men at de ikke vil gå tilbake på reformer satt i gang av dagens regjering, og som er vanskelige å reversere.

Aftenposten har spurt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om utsettelsen innebærer at en eventuell ny regjering får større innflytelse på konkurranseutsetting enn det som ellers ville vært tilfelle?

– Nei, kontrakt ville uansett ikke blitt inngått før valget 2017, sier Solvik-Olsen.

Og legger til:

– Faglig er prosessen svært fornuftig å gjennomføre. Men vi må sikre at det skjer på en praktisk best mulig måte. Da vil det være enda mer meningsløst å avlyse noe høsten 2017.

En fremdriftsplan for trafikkpakkene Sør og Nord skal uansett legges frem senest i statsbudsjettet for 2018.

Hongkong-baserte MTR er en av gigantene som er interessert i å overta persontransport i Norge. Her et MTR-tog som ankommer sentralstasjonen i Stockholm.

Forklaringen: Det trengs mer tid

«Når det gjelder konkurranseutsetting av persontransporten ønsker vi å sikre tilstrekkelig tid for tilbyderne og direktoratet til å levere tilbud, vurdere dem og forhandle med den/de mest aktuelle tilbyderne,» heter det i pressemeldingen.

Og:

«Det tas sikte på å sende ut konkurransegrunnlaget i oktober/november, og at valgt operatør som tidligere forutsatt skal få ett års tid til å forberede trafikkstart.»

SV: Gode nyheter

SVs Audun Lysbakken hilser forsinkelsen velkommen.

– Dette er gode nyheter. Hvis regjeringen utsetter salget av jernbanen, kan neste regjering stoppe utlysningen helt. Det skal SV sørge for. Det er ikke privatisering, men investering i vår felles jernbane, som vil gi folk bedre tilbud, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Lysbakken sier at han ønsker å gjenreise ambisjonsnivået for norske offentlige jernbaner hvis det blir et regjeringsskifte.

– De skal være raske, veldrevne, miljøvennlige og pålitelige. Vi må satse på utbygging av jernbanenettverket, øke antall avganger og få folk raskere fra sted til sted.

 • Det kan bedre service og flere avganger. Men det kan også bli mer krangel og forsinkelser.

Her er det nye Jernbane-Norge. Disse skal gjøre de ulike jobbene.

Fire selskaper skilt ut

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i pressemeldingen at Regjeringen er godt i rute med reformarbeidet med jernbanen.

Fire selskap ble skilt ut fra NSB i april og overført til departementet:

 • Billetteringsselskapet Entur AS
 • Mantena AS som driver togvedlikehold
 • Norske tog, som skal eie alle togsett.
 • I tillegg ble Rom Eiendom en del av Bane Nor 1. mai.

Aftenposten har tidligere omtalt at arbeidet med pensjons- og ansettelsesforhold for de ansatte innen persontransporten er en viktig årsak til at konkurranseutsetting av jernbanen er utsatt.

I tirsdagens pressemeldingen skriver Solvik-Olsen:

– I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikkstart kan finne sted i desember 2018.

Tidspunkt for trafikkstart endres derfor til juni 2019 for trafikkpakke 1, sier Solvik-Olsen.

Trafikkstart for pakke 2 (Pakke Nord med bl.a. Nordlandsbanen og Trønderbanen) vil etter planen være i desember 2019, noe som også er kjent fra tidligere.

Les mer om

 1. Vy
 2. Samferdselsdepartementet
 3. Jernbanereformen
 4. Ketil Solvik-Olsen