Dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen

Henning Hotvedt er kjent skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen (12) og dømt til 13 års fengsel.

Tiltalte Henning Hotvedt og forsvarer Brynjar Meling i retten.

Dommen i den 17 år gamle drapssaken falt i Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag.

– Vi er veldig lettet. Det er dette vi har kjempet for i alle år, sier Roar Juel Johannessen, faren som lovte sin døde datter at han aldri skulle gi opp kampen for å få drapsmannen straffet.

Les også

Kristins far i retten: – De skulle medisinere meg hvis jeg la bort saken. Det ville jeg ikke.

Kristins far, mor, søsteren Linda og broren fulgte hvert ord i dommen nøye da lagdommer Mette Trovik i en knapp time leste opp rettens avgjørelse.

– Er du fornøyd med straffen?

  • Det er det fagfolkene som har bestemt. Vi kan ha vår mening, men det med straffen overlater jeg til fagfolkene, sa Johannessen. Han sier også at han ikke synes fengselsstraff er straff nok for den som har drept datteren hans.

– Nå er vi ferdige med det juridiske. Men Kristin blir vi jo aldri ferdige med, sier Johannessen.

- Nå er vi ferdige med det juridiske. Men Kristin blir vi aldri ferdige med, sier Roar Juel Johannessen, som sammen med datteren Linda var til stede da dommen falt torsdag ettermiddag.

– Ser du på dommen som en seier ?

– På en måte er det jo det. Men det viktigste kom forrige torsdag, da juryen svarte ja på spørsmålet om skyld, sier Johannessen.

– En stor følelsesmessig påkjenning

Storesøsteren Linda Juel Johannessen sier at det har vært en stor følelsesmessig påkjenning å være til stede under rettssaken. - Nå er det familien som skal stå i fokus fremover, sier hun.

Den tiltalte satt mellom sine forsvarere, så ned i pulten og hostet høyt flere ganger mens dommeren leste dommen.

– Jeg anker på stedet, sa Henning Hotvedt (40) da dommeren spurte om han hadde forstått dommen.

– Det er en godt formulert og en godt begrunnet dom. Vi vil likevel se på ankemulighetene, både når det gjelder straffeutmålingen og saksbehandlingen. Det er et spørsmål om saken er behandlet for rett domstol, og om han har fått mulighet til å få skyldspørsmålet prøvet to ganger, sier forsvareren, advokat Brynjar Meling.

Aktor fornøyd med dommen

Aktor, statsadvokat Alf Martin Evensen, sier at han er fornøyd med at lagmannsretten har fulgt påtalemyndighetens vurdering av bevisene, og også når det gjelder straffens lengde, 13 års fengsel.

Hotvedt er domfelt for å ha drept tolv år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999. Han ble kjent skyldig av juryen i Borgarting for en uke siden.

– Han står på det han har sagt hele tiden og er selvsagt skuffet over kjennelsen, sa forsvarer Brynjar Meling etter at juryen hadde svarte ja på skyldspørsmålet.

Skyldspørsmålet er derimot endelig avgjort med kjennelsen fra juryen i Borgarting lagmannsrett.

Arkivfoto av 12 år gamle Kristin Juel Johannessen som ble funnet drept i Hedrum i Larvik i 1999.

Begrunnelsen

I dommen som ble lest opp i lagmannsretten torsdag ettermiddag, går det fram at retten finner mange straffeskjerpende omstendigheter rundt drapet på 12 år gamle Kristin i 1999.

At hun bare var et barn, som alene på vei til en venninne, skulle bli overfalt og kvalt, en drapshandling som må ta tatt flere minutter og framkalt sterk frykt, ble spesielt framhevet i dommen.

At det har gått 17 år fra drapet skjedde og at en dom foreligger legges det liten vekt på i argumentasjonen for straffen på 13 års fengsel.

Skulle til stranden

Den tolv år gamle jenta satte seg på sykkelen og dro hjemmefra i 18-tiden torsdag 5. august 1999. Hun skulle møte en venninne ved Goksjø for å ta et kveldsbad. Men Kristin kom aldri fram som avtalt.

Rundt fem timer etter at hun forlot hjemmet ble hun funnet drept. Rettsmedisinerne konkluderte med at hun var blitt kvalt, og at gjerningsmannen mest sannsynlig kvalte henne med egne hender.

Ved nærmere ettersyn fant etterforskerne at badedrakten hun hadde på seg var klippet over foran, og at spor på kroppen og åstedet tydet på at jenta hadde kjempet mot gjerningsmannen.

Nye DNA-analyser hjalp til: Og psykologspesialist fikk politiet til å se på Kristin-saken på nytt

Fant DNA 16 år etter

16 år senere klarer landets fremste, rettsmedisinske eksperter å hente ut det som viser seg å være Hotvedts DNA fra neglene til jenta. Det nye DNA-beviset er trolig det som ble avgjørende for juryens «ja» i forrige uke.

Hotvedt fastholder sin uskyld, men hadde ingen god forklaring på hvordan hans hudceller kan ha havnet på Kristin hender da han fikk kommentere det nye beviset.

Familien ga uttrykk for at Kristin mest sannsynlig har klort gjerningsmannen og slik fikk avskrapet hud under neglene.

Ny rettssituasjon

Norsk rettsvesen har aldri vært i en situasjonen før, der en tidligere frikjent er domfelt i en gjenopptatt drapssak.

Det har derfor vært derfor lite eller ingen rettspraksis å støtte seg til for retten. Det kan derfor være i alles interesse å få en avklaring i landets øverste domstol.

– Dette er jo en spesiell sak. Det er første gang vi har gjenopptakelse av en straffesak der en mann har blitt frifunnet tidligere. Spørsmålet er hvilken betydning den lange tiden som har gått, får for straffeutmålingen. Vi mener det har betydning, sa Meling i forbindelse med straffeutmålingsprosedyrene mandag.