Norge

Justisministeren forlenger bevæpningen av politiet

Justisdepartementet har besluttet at den midlertidige bevæpningen av politiet skal forlenges til oktober. Politidirektoratet opplyser at det også kan bli aktuelt å ta i bruk elektrosjokkvåpen.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (i midten), politidirektør Odd Reidar Humlegård (tv) og PST-sjef Benedicte Bjørnland informerte onsdag pressen om videre midlertidig bevæpning av politiet. Foto: Junge, Heiko/NTB Scanpix

  • Ntb
  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Beslutningen ble presentert da justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) holdt pressekonferanse om bevæpningen onsdag formiddag.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland deltok også på pressekonferansen.

— Trusselbildet vi står overfor, og de tiltak det er gitt samtykke til, bygger på analyser fra PST og anmodning fra POD. Samtykket er forankret i Regjeringen som helhet, og skal ivareta politiets og publikums sikkerhet, sier Anundsen.

afp000748625-MYos62Fd37.jpg Foto: Ørn E. Borgen

— Politiet kan være IS-mål

Under pressekonferansen redegjorde PST-sjefen for trusselbildet som legges til grunn for bevæpningen.

— Høsten 2014 kom ISIL med oppfordringer til sine sympatisører om angrep på USA og deres allierte. ISIL-tilhengere i Norge kan være tilbøyelige til å gjennomføre angrep, og politiet er aktuelle mål, sa Bjørnland, og viste til at politiet hadde vært mål i flere angrep i vestlige land.

Les også:

Les også

Politihøgskolen sier nei til mer våpentrening

Vurderer elektrosjokkvåpen

Humlegård fortalte at politidistriktene i sommer har blitt bedt om å foreslå andre tiltak som kan gjøre det mindre nødvendig med våpenbruk, men at man ikke har kommet opp med forslag som er tilstrekkelige.

— Politiet mener at det fortsatt er nødvendig med midlertidig bevæpning for å kunne ivareta befolkningens trygghet og politifolks sikkerhet. Trusselbildet er uendret, og vi har så langt ikke funnet andre tiltak som kan erstatte bevæpning, sier politidirektøren.

Elektrosjokkvåpen, her i form av det utbredte merket Taser, brukes av en rekke lands politistyrker som et alternativ til konvensjonelle våpen. Foto: Nati Harnik

Humlegård forklarte videre at man nå vurderer å ta i bruk elektrosjokkvåpen som et supplerende tiltak.

– Hvis trusselbildet ikke endrer seg, må vi starte å tenke på andre kompenserende tiltak. Vi har derfor bedt Politihøgskolen om å utrede elektrosjokkvåpen som et kompenserende tiltak, sier Humlegård.

Stor splid om betent tema

Den midlertidige bevæpningen av politiet trådte i kraft i november, i kjølvannet av PSTs skjerpede trusselvurdering for Norge. Bevæpningen ble i slutten av juli forlenget til 20. august.

Beslutningen har ført til en betent debatt, ettersom politiet i Norge til vanlig skal være ubevæpnet, og beslutningen ikke har et avklart flertall i Stortinget.

Blant kritikerne er generalløytnant Robert Mood, som har stilt spørsmål ved hvorvidt våpentreningen er god nok. Polidirektoraret har svart med at Mood "ikke kjenner politiet hverdag".

Beslutningen har tidvis blitt omtalt som en "snikinnføring" av et bevæpnet politi i Norge — uten reell politisk behandling.

Politifolk har på sin side anklaget deler av kritikken for å bære preg av en heksejakt. Det gikk ikke lang tid etter onsdagens pressekonferanse før kritikken igjen fikk fotfeste.

Dagbladet-kommentator John Olav Egeland skriver at "PST-sjefens terroranalyse, som er grunnlaget for politiets bevæpning, er så utydelig og knapp at ordningen kan fortsette i årevis."

Aftenposten mener:

Les også

Kritikkverdig håndtering av politibevæpning

Skal innrapportere vådeskudd til departementet

Siden november har politiet rapportert om 30 tilfeller der tjenestevåpen er blitt brukt i en trusselsituasjon. I tre av tilfellene ble det avfyrt skudd.

I sommer er det blitt kjent at det har gått av flere vådeskudd med tjenestevåpen inne på politistasjoner under den midlertidige bevæpningen.

Odd Reidar Humlegård forklarte under pressekonferansen at våpeninstruksen nå blir endret, slik at alle vådeskudd skal innrapporteres til Politidirektoratet og videre til departementet.

Les også

  1. Foreslår mellomløsning for politibevæpning

  2. SVs våpenforslag får støtte på Stortinget