Mulig å padle til Nordpolen

Fraværet av flerårsis i Polhavet gjør at den canadiske istjenesten nå spår at det blir mulig å padle til Nordpolen til sommeren.

Hjalmar Johansen (bak) og Fridtjof Nansen forsøkte å nå Nordpolen i 1895. Det klarte de ikke. Dette bildet ble tatt før de la i vei med ski og hundespann.

Les mer:

Les også

NASA: - Klimakuttene holder ikke mål

Les også

Skipsruten ble ulønnsom

Les også

Isfritt hav gir nytt håp - og nye farer


Isanalytiker Jaques Collin sier til Fiskaren at det bare er årsgammel is som kommer til å smelte til sommeren som for tiden dekker Nordpolen.

– Jeg har arbeidet i den canadiske istjenesten i 28 år, men jeg har aldri sett noe lignende. Til sommeren blir det mulig å padle til Nordpolen i kano, sier Collin.

Ved hjelp av satellitter, skip, radar og fly overvåker den canadiske istjenesten isforholdene for å forsyne skipstrafikken med informasjon om isforholdene. På sine skjermer i den canadiske hovedstaden Ottawa ser istjenesten nå at flerårsisen er fraværende rundt Nordpolen og i store deler av Polhavet. Flerårsisen er nå konsentrert i områdene nord for Canada og Grønland.

Nylig varslet amerikanske forskere at den samlede isutbredelsen i Arktis denne vinteren er den største på fem år. Men den nye isen tynn, ifølge National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Hele 72 prosent av isen i Polhavet består nå av tynn førsteårsis. Vanligvis er det bare en tredel av førsteårsisen som overlever sommeren. I fjor var det bare 13 prosent av førsteårsisen som dekket havet når sommersmeltingen var over. Fjoråret bød også på en nedslående bunnrekord for isutbredelsen i Arktis. Den 16. september i fjor ble ismengden i Arktis målt til 4,14 millioner kvadratkilometer. Dette var 40 prosent mindre is enn «normaltilstanden» i årene 1979-2000.

Siden forrige bunnrekord i september 2005 var da et område tilsvarende fire ganger Fastlands-Norge i utbredelse forsvunnet.

I fjor sommer svømte ekstrembaderen Lewis Gordon Pugh i sjøen ved Nordpolen.