Slik ordner du lovlig vaskehjelp

Hvit vaskehjelp er hverken dyrt eller komplisert.

— Du kan være arbeidsgiver og likevel slippe arbeidsgiveravgift hvis utbetalingene fra én husstand for arbeid i hjemmet ikke overskrider 50 000 kroner i året, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen. I dag er denne avgiften 14,1 prosent i sentrale strøk, en avgift man dermed slipper.

Grense på 50 000 kroner.

— Men er summen av lønnsutbetalinger og feriepenger og eventuelt verdien av fri kost og losji over dette beløpet, betales arbeidsgiveravgift fra første krone.- Det er viktig, særlig for kvinner, å få en årsinntekt over 1G, Folketrygdens grunnbeløp, som i dag er 62 892 kroner. Hvis ikke mister man et pensjonsår, som kan være avgjørende for å få full pensjon. Den som vasker svart, taper pensjonsrettigheter.

Rettigheter i jobben.

Ved sykdom har vaskehjelpen krav på sykepenger, selv om inntekten er beskjeden. Tjener man mer enn 31 446 kroner på ett år (1/2 G) må arbeidsgiver svare for de 16 første dagene. Deretter overtar trygdekontoret i inntil ett år. En vaskehjelp som eksempelvis arbeider tre timer hver uke hos to familier og tjener 150 kroner timen i 40 uker, vil samlet tjene 36 000 kroner, og derfor ha krav på sykepenger. Vasker man svart, får man ikke sykepenger. - Innboforsikringen i noen forsikringsselskap, blant annet If, dekker yrkesskade på vaskehjelp som du som privatperson har engasjert til å gjøre rent hjemme hos deg, opplyser informasjonssjef Jack Frostad i selskapet.

Tre alternativer.

Mulige fremgangsmåter for ikke å snyte på skatten:

1. Du blir arbeidsgiver:

Velger du alternativ 1 går du frem slik: Selv om du driver egen virksomhet, kan du benytte den forenklede ordningen når ansettelsen gjelder arbeid i hjemmet.Ta kontakt. Hos kommunekassereren i kommunen der du bor får du den forenklede oppgjørsblanketten RF-1049. Dette er også tilgjengelig på nettet på skatteetaten. no Fyll ut. Fyll ut RF-1049 skjemaet. Bruk ditt eget fødselsnummer (11 siffer) som registreres som arbeidsgivernummer. Skjemaet gjelder både som lønns- og trekkoppgave. Betal lønn og skatt. Når du betaler lønn til vaskehjelpen, er denne skattepliktig for mottageren. Skatten trekkes ved lønnsutbetaling, vanligvis hver måned, og innbetales med giroen som følger med skjemaet. Hvis brutto timelønn er 150 kroner og skatteprosenten eksempelvis er 20, trekkes 30 kroner i skatt pr. time, og vaskehjelpen får 120 kroner utbetalt pr. time. Vaskehjelpen må ha skattekort. Der vil det stå hvor mye skatt som skal trekkes. Hvis vaskehjelpen arbeider tre timer pr. uke, er bruttolønnen i vårt eksempel 1800 kroner for fire uker, skatten 360 kroner, som betales inn på giroen og netto utbetaling 1440 kroner til vaskehjelpen.

2. Engasjere byrå:

Velger du alternativ 2 betaler du bare tilsendt faktura. Her inngår moms på 25 prosent. Normalt er kostnadene noe høyere når du velger et rengjøringsbyrå, men du slipper arbeidsgiveransvaret.

3. Hyrer en næringsdrivende:

Her slipper du også arbeidsgiveransvaret, men må betale moms på det tjenesten prises til.

Les mer om rettighetene dine ved kjøp av tjenester på Forbruker.no/pengenedine.