Vanlige legemidler gir selvmordstanker

Legemidler mot epilepsi og bipolare lildelser kan øke risikoen for selvmord. Nå advarer Det amerikanske legemiddelverket mot vanlige medisiner.

Lamictal, Orfiril, Tegretol og Lyrica er de vanligste legemidlene fra undersøkelsen i Norge.
  • Josefin Engström

En ny studie viser at elleve vanlige medisiner mot epilepsi og bipolare lidelser kan øke risikoen for selvmord og selvmordstanker. På torsdag i forrige uke gikk de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) ut og advarte mot medikamentene.

Vanlige i Norge

10 av de undersøkte legemidlene brukes også i Norge. De blir brukt for å behandle epilepsi, bipolare lidelser og som smertelindring. De vanligste er Lamictal, Orfiril, Tegretol og Lyrica. Folkehelseinstituttet opplyser til Aftenposten.no at over 80.000 nordmenn bruker noen av disse ti legemidlene. Omsetningen var på over 200 millioner kroner i 2006.

Fire selvmord

Analysen av de amerikanske undersøkelsene konkluderte med at suicidal adferd er dobbelt så vanlig blant pasienter som bruker disse medikamentene. I studien inngikk 27.863 pasienter som fikk de utvalgte medikamentene, mens 16.029 personer fikk placebomedikamenter. I den første gruppen inntraff fire selvmord og 150 personer rapporterte om selvmordstanker. I placebogruppen forekom ingen selvmord. 35 personer rapporterte om selvmordstanker. Allerede etter én uke begynte man å observere en økt risiko for selvmordstanker og depresjon hos flere av pasientene. Den suicidale oppførselen vedvarte i de 24 uker som undersøkelsen foregikk.

Norge venter på EU

Statens legemiddelverk kjenner til den amerikanske advarselen. — Vi vet at de europeiske legemiddelmyndighetene holder på med en lignende undersøkelse og vi kommer til å avvente de resultatene. Den skal være ferdig i løpet av noen uker, sier seniorrådgiver Kristin Thorseng Kvande ved Statens legemiddelverk til Aftenposten.no. Hun ser ikke bort ifra at den europeiske undersøkelsen vil komme til de samme resultatene som man har gjort i USA. - Det kan bli aktuelt å gå ut med en lignende advarsel til helsepersonell og pasienter i Norge, sier hun.

Ikke nevnt i indeksen

I dag står selvmordstanker og selvmordsforsøk oppført som mulige bivirkninger på tre av de ti medikamentene som brukes i Norge. De øvrige nevner kun depresjon som mulig bivirkning. På bivirkningsoversikten for Lamictal og Orfiril, som er de to mest brukte medikamentene fra listen, står ikke depresjon oppført som bivirkning. - Dette kunne sikkert vært bedre. Alle disse legemidlene vil få en oppdatert preparatomtale så snart den europeiske gjennomgangen er avsluttet, sier Kvande. Hun oppfordrer alle som opplever slike bivirkninger til å ta kontakt med sin lege. - Ingen bør forandre medisineringen på egen hånd, det kan medføre veldig alvorlige konsekvenser, sier Kvande. De siste fem årene har Statens legemiddelverk registrert to fullførte selvmord og minst fire tilfeller av suicidal adferd eller selvmordsforsøk som har en mulig sammenheng med bivirkninger av antiepileptikum. Et av tilfellene var en 11 år gammel gutt som ble behandlet for epilepsi.

Håper norske leger vet

Morten Ingvar Lossius er overlege ved Statens senter for epilepsi ved Rikshospitalet. Han kjenner til at antiepileptikum kan medføre depresjon og andre psykiske bivirkninger. - Denne undersøkelsen tilfører likevel nyttig og viktig tilleggsinformasjon. Selv om depresjon står oppført som mulig bivirkning på flere av disse preparatene, burde selvmordstanker og selvmordsforsøk også være nevnt. Vi får bare håpe at alle leger som skriver ut disse preparatene er bevist dette, sier Lossius. FDA råder alle som blir behandlet, eller som skal begynne en behandling med antiepileptikum, om å være oppmerksomme på forandret adferd som kan indikere depresjon eller selvmordstanker. De konkluderer med at alle epilepsimedisiner kan gi disse biverkningene, selv om undersøkelsen kun omfatter elleve antiepileptikum. Les hele undersøkelsen her