Her er blåskjellene giftige

Mattilsynet fraråder blåskjellspising på 11 steder langs kysten. Sjekk blåskjellvarslet der du er.

Sjekk blåskjellvarslet før du høster blåskjell, så unngår du å plukke skjell som Mattilsynet fraråder deg å spise. (FOTO: SCANPIX)
 • Mari Hauge Åsland

Sjekk ditt blåskjellvarsel for uke 32 hos Mattilsynet her

Blant de 45 prøveuttaksstedene langs kysten, fra Hvaler i sør, til Kiby i Finnmark i nord, har 11 fått stryk av Mattilsynet for neste uke.

Her bør du spise blåskjell med måte:

 • Uttaksstedet Jupvik i Sør-Helgeland i Nordland
 • Uttaksstedet Krokviken i Ytre Helgeland i Nordland
  Mattilsynet skriver på sine nettsider at med måte tilsvarer mellom 15 og 20 mellomstore skjell

Her bør du IKKE spise blåskjell:

 • Uttaksstedet Bjørnsand/Eltoftstranda i Lofoten i Nordland
 • Uttaksstedet Sløverfjorden i Vesterålen i Nordland
 • Uttaksstedet Vikelandsbukta i Harstad i Troms
 • Uttaksstedet Brunøya i Harstad i Troms
 • Uttaksstedet Kjempebakken i Nordreisa i Troms
 • Uttaksstedet Hammarbukta i Alta i Finnmark
 • Uttaksstedet Vemmelsvik i Nordfjord i Sogn og Fjordane
 • Uttaksstedet Kaland i Hardanger og Voss i Hordaland
 • Uttaksstedet Saltneven i Kragerø i Telemark
  Årsaken til at blåskjellene kan bli giftige, er at skjellene lever av planktonalger, som kan inneholde giftstoffer. Dersom det er gift i algene blåskjellene spiser, blir også blåskjellene giftige, for giften filtreres ikke ut.

Enkelte giftalger kan være dødelige for mennesker. Senest i april i år gikk Mattilsynet ut og advarte folk mot å plukke egne blåskjell i Oslofjorden, da det var funnet dødelige alger i fjorden.

Den vanligste blåskjellgiften i Norge er DSP — Diarrhetic Shellfish Poisoning, og den er ikke dødelig.

Symptomene er diaré, kvalme, oppkast og magesmerter. Symptomene merkes raskt, omtrent en halvtime etter at man har spist, og de forsvinner av seg selv etter et par-tre dager.

Mattilsynets blåskjellvarsel gjelder for blåskjell som folk plukker selv. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt, er kontrollert av Mattilsynet og skal være trygge å spise.