- Tilfreds og fornøyd

Ali Farah er glad for Likestillings- og diskrimineringsombudets konklusjon i Ambulansesaken.

Ali Farah og datteren Shadia (9 måneder) under torsdagens pressekonferanse.
  • Hans Marius Tonstad

Ombudet konkluderte etter en helhetsvurdering at Ali Farah ble diskriminert av ambulansepersonellet da han ble forlatt alvorlig skadet i Sofienbergparken 6. august i fjor.

Farah fornøyd

Ali Farah (37) og var selv til stede under fremleggelsen. Han sier han er lettet og fornøyd med ombudets vurderinger.

— Denne uttalelsen bekrefter vår sak, og viser at det finnes rasisme i den offentlig sektor, sier Farah.

37-åringen var på pressekonferansen med sin datter Shadia på ni måneder og samboeren Kohinoor Nordberg

— Jeg har det stort sett veldig bra nå, sier Farah.

Kohinoor Nordberg sier til Aftenposten.no at ombudets vurdering er en slags oppreisning etter at Statens Helsetilsyn i februar konkluderte med at det ikke var grunnlag for at ambulansepersonellet mistet autorisasjonen. Både hun og Farah er svært opprørt over at ambulansepersonellet fikk fortsette i jobbene sine.- Men jeg er veldig glad for at Statens helsetilsyns uttalelse ikke er den eneste som blir stående i denne saken, sier Nordberg.

Går til sak

Spesialenheten for politisaker vurderer i disse dager om ambulansesjåførene har brutt straffeloven og skal tiltales. - Dagens uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudets øker troverdigheten til vår sak, men ikke mer, sier Ali Farah til Aftenposten.no. Om det ender med at det ikke blir tatt ut tiltale mot sjåførene, kommer paret ifølge NTB til å ta ut sivilt søksmål.

Beholdt jobben

Statens helsetilsyn

Les også

Ambulansefolkene slipper med advarsel

i februar med at behandlingen Ali Farah fikk av ambulansepersonellet i Sofienbergparken var «uforsvarlig og ikke i tråd med kravene om omsorgsfull hjelp». Men til tross for bruddene på helsepersonelloven, fikk de to aktuelle ambulansefolkene beholde sine autorisasjoner. Begge slapp med advarsler. Det ble også konkludert med fra helsetilsynet at de to ambulansesjåførene ikke hadde opptrådt rasistisk, i henhold til straffelovens bestemmelser. Likestillings— og diskrimineringsombuds konklusjon baserer seg på diskrimineringsloven, som er en sivil lov, og har mindre krav til bevisbyrde.

- Forutinntatte

Fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo sa i fremleggingen at ambulansepersonellet var forutinntatte både med hensyn til etnistitet og til Sofienbergparken som sted. – Det var forutinntatt. De var ikke i stand til å se at parken også er et samlingssted for familier og vanlige folk som er ute for å hygge seg. De antok videre at Farah var rusmisbruker, selv om han ikke var det, sa Grimsmo. Ambulansepersonellet opptrådte ifølge ombudet også avvisende og lyttet ikke til publikum i parken. I uttalelsen heter det også at ambulansepersonellet ikke tok pasienten på alvor, og at de overdramatiserte faren for egen sikkerhet. Ombudet kom til at politiet ikke opptrådte diskriminerende. - Vi er godt fornøyd med denne avgjørelsen, sier visepolitimester i Oslo politidistrikt Sveinung Sponheim i en pressemelding.

  • Men vi skal likevel fortsette å jobbe aktivt for å motvirke rasisme og diskriminering innen egne rekker.

- Ikke straffbart

Det skapte sterke reaksjoner at ambulansepersonellet på stedet reiste uten å ta med seg den skadede mannen. 37-åringen ble til slutt fraktet til legevakt i drosje, og måtte senere opereres for hjerneblødning. Politiet som kom til Sofienbergparken da Ali Farah ble slått ned, gjorde ikke noe straffbart, slo Spesialenheten for politisaker fast etter å ha etterforsket saken. Men en av politimennene fikk likevel kritikk for å ha brukt ordet «neger» Spesialenheten mente at ordet kan oppfattes nedsettende og derfor ikke bør brukes av politiet. - Dette begrepet skal ikke benyttes, og dette er gjort kjent for alle operative mannskaper, sier visepolitimester Sponheim. Ordet er ifølge Sponheim tatt ut av alle registre politidistriktet benytter.

Ali Farah (ikke på bildet) ble slått ned i Sofienbergparken i fjor sommer. Her kjører ambulansen fra stedet uten Farah.