Norge

Voldtektstiltalt fratatt norsk statsborgerskap

Utlendingsdirektoratet (UDI) har trukket tilbake det norske statsborgerskapet til en 40 år gammel egypter som står tiltalt for åtte overfallsvoldtekter i Oslo.

– Vi har mulighet til å tilbakekalle et norsk statsborgerskap dersom det er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger fra søkeren eller at søkeren har fortiet forhold av vesentlig betydning, sier assisterende avdelingsdirektør Christine Wilberg Poulsson ved UDIs oppholdsavdeling til VG.

Hun understreker at hun kun uttaler seg på generelt grunnlag.

Etter en rekke besøk i Norge på begynnelsen av 1990-tallet, søkte egypteren om permanent opphold i 1995 på bakgrunn av sin homofile legning. Samtidig inngikk han partnerskap med en 17 år eldre nordmann. Sju år senere ble egypteren norsk statsborger. Et halvt år etter at statsborgerskapet var innvilget tok forholdet til nordmannen slutt. Under partnerskapet fikk egypteren tre barn med to norske kvinner.

I tillegg mener politiet at han i løpet av de siste ni årene har overfalt og voldtatt åtte kvinner i Oslo. Et av ofrene tok sitt eget liv i ettertid.

Den 40 år gamle trebarnsfaren har klaget avgjørelsen inn for Utlendingsnemnda (UNE).

– Vi mener avgjørelsen ikke er sterkt nok begrunnet og forsøker å rette den opp, sier tiltaltes forsvarer Tor Erling Staff til VG.

I løpet av de siste tre årene er 62 norske statsborgerskap blitt tilbakekalt av UDI.