Færre og færre asylsøkere til Norge

Hittil i år har det kommet 43 prosent færre asylsøkere enn på samme tid i fjor. Men kvinneandelen øker kraftig.

Det er stille på Storskog grensestasjon i Finnmark. I fjor kom det nesten 5500 asylsøkere hit. I år har ingen asylsøkere tatt turen fra Russland.

Fredag offentliggjorde Utlendingsdirektoratet (UDI) asyltallene for januar og februar. Selv med en ekstra februardag, stuper antallet mennesker som søker asyl i Norge.

I februar søkte kun 240 personer asyl i Norge. Samme måned i fjor ble det registrert 532 asylsøkere i Norge.

Hittil i år har det kommet 649 asylsøkere. Det er 43 prosent færre enn i 2015.

— Det er jo langt lavere enn på samme tid i fjor. Og det var relativt lave tall i januar og februar i fjor. Det var jo først på høsten at antall asylankomster steg kraftig i fjor. Det var lave ankomsttall i hele første halvår, bortsett fra antall mindreårige asylsøkere, som økte fra mai i fjor, sier direktør i asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal.

— Stoppes på grensene

UDI peker på at migrantene fysisk ikke klarer å komme seg nordover nå.

— Årsaken er grensekontrollen både her til lands, i Sverige, Danmark og flere land nedover i Europa. Vi ser jo nå at det hoper seg opp mange i Hellas, som ikke kommer seg videre derfra.

Jendal peker på at det er blitt mange grensekontroller gjennom hele Europa. Noen steder slippes kun flyktninger fra Irak og Syria igjennom. Andre land slipper inn et begrenset antall hver dag, mens strengere ID-kontroll holder andre migranter igjen.

De lave ankomsttallene har ennå ikke fått UDI til å justere årsprognosen på 33.000 asylsøkere, selv om ankomstene hittil ville gitt en halvering i løpet av et normalår.

De må ta støyten:

— Kan komme til å justere ned

— Her kan mye skje ennå. Vi har fortsatt en prognose på 33.000, med en beredskapsplanlegging for opp mot 60.000. Men jo lengre tiden går uten at ankomsttallene øker, jo større er sjansene for at vi får et lavere tall. Hvis dette fortsetter, må vi se om vi gjør noe med prognosene, sier Jendal.

Rekker å få unna fjorårets saker

For asylavdelingen gjør de lave ankomsttallene det mulig å redusere saksbunkene. De startet 2016 med en restanse på 24.000 asylsøknader.

— Dette gir asylavdelingen et pusterom til å behandle alle søknadene som vi allerede har fått, sier avdelingsdirektøren.

UDIs beredskap:

Kvinneandel fra 23 til 35 prosent

Det mest påfallende ved asylsøkerne som er kommet i 2016 er kvinneandelen, som har steget kraftig.

I fjor var 23 prosent av alle som søkte asyl kvinner. 232 av asylsøkerne som kom til Norge i januar og februar var kvinner. Det betyr at andelen kvinner har økt til 35 prosent. De unge enslige mennene var dominerende i fjor:

— Vi har også lagt merke til det. Andelen er mye høyere i år enn tidligere. Og det er en generell trend i hele Europa. Og det ser man også på kjønnsfordelingen på dem som kommer over fra Tyrkia. Vi vil nå se nærmere på om dette er kvinner som allerede har familiemedlemmer som har kommet til Norge eller om det er andre grunner til at de kommer hit, sier UDI-direktøren.

Det samme i Middelhavet:

Færre mindreårige

En annen endring er at antallet mindreårige asylsøkere går ned. I fjor var 17 prosent av asylsøkerne mindreårige som kom uten foreldre. 5297 mindreårige kom i 2015. I år har andelen normalisert seg ned mot 12 prosent.

25.000 har strandet i sør: