Norge

Hadia Tajik: - Rystende at de som blir utsatt for voldtekt blir møtt slik

Politikerne visste at det sto dårlig til. Men ikke så dårlig som Aftenposten har dokumentert.

afp000864832-2rzSYcaj1q.jpg Ørn E. Borgen

 • Hilde Lundgaard
  Journalist

Det er ikke nytt for stortingspolitikerne at mange voldtektsofre ikke når frem i rettsapparatet. Men Aftenpostens dokumentasjon av en nærmest total systemsvikt i behandlingen av voldtektssaker har sjokkert flere av dem.

— Det er rystende å se at svakhetene er så mange og store, sier Hadia Tajik (ap), leder i Justiskomiteen.

Aftenposten har bl.a. vist at bare en av 100 voldtekter ender i fellende dom. At politiet får stryk for svak etterforskning i en fersk evaluering. Og at hver fjerde stilling som voldtektsetterforsker i Oslo står ledig.

I tillegg har en rekke fagfolk og voldtektsofre fortalt at de er i tvil om det er noe poeng å anmelde voldtekter slik situasjonen er.

Også nestleder i justiskomiteen, Anders Werp (H) er overrasket over den nedslående virkeligheten Aftenposten beskriver.

- Voldtektsofre må for all del anmelde, mener nestleder i Justiskomiteen, Høyres Anders Werp. Roald, Berit

— Jeg hadde ikke trodd at status var så dårlig. Voldtekt er en meget alvorlig forbrytelse som selvsagt må forfølges strafferettslig, sier Werp, som mener det er farlig hvis det fester seg et inntrykk av at det ikke er noen vits i å anmelde.- Ofrene må for all del anmelde. Ellers legger vi bare til rette for at mørketallene øker ytterligere.

I tillegg til den strafferettslige svikten, synes han det er nedslående at ofrene føler seg så dårlig behandlet..

— Voldtekt har en dyp menneskelig side. Vi må ha et system som ivaretar ofrene, sier Werp, som tror flere av tiltakene i Politireformen vil kunne bidra også på dette feltet.

Politisk trøkk

Komiteleder Hadia Tajik mener politikerne skal være forsiktige med å styre politiets prioriteringer. Med ett unntak:

— Voldekt, sedelighet og overgrep. Her er det behov for politisk trøkk for at dette skal være høyt prioritert, sier Tajik, som viser til at politiet for lengst har fått beskjed om å ha etterforskningsplaner.

— Det er bare å iverksette, sier hun, og viser også til andre tiltak fra den rødgrønne regjeringen.

— Vi tok noen skritt. Men Aftenpostens saker viser at det ikke er nok. Vi må bare fortsette det politiske trøkket.

Forhistoriske holdninger

Jenny Klinge (Sp) mener vi ikke kan leve med at menns holdninger gjør kvinners retssikkerhet dårligere. Solum, Stian Lysberg

Også Sp's Jenny Klinge er sjokkert over omfanget av problemene Aftenposten har avdekket.— Som politiker får jeg gnidd inn hvor ille det står til. Det er vanskelig å forvare et system som tar så dårlig vare på folk som blir utsatt for voldtekt. Dette kan vi ikke leve med, sier hun og ser det som et svært alvorlig signal når ni av ti ikke en gang prøver å bruke systemet.

— De som opplever det verst tenkelige har ikke tillit til politiet. Det er et faresignal.

Hun synes det er spesielt opprørende at en del gjerningsmenn trolig blir frikjent på grunn av mannlige dommere og jurymedlemmers holdninger til kvinner.

— Det er ikke en rettsstat verdig. I 2015 kan vi ikke ha et samfunn der rettssikkerheten til kvinner blir dårligere på grunn av forhistoriske holdninger.

Klinge mener vi bør diskutere lønn- og arbeidsvilkår for politifolk som jobber med voldtekt.

— Det er viktig å løfte statusen til denne gruppen.

Kvinner blir mistrodd

Klinge får følge av SVs Kirsti Bergstø, som også reagerer sterkt på at jurymedlemmers holdninger gjør at kvinner blir mistrodd i retten.

— Voldtekt er en grov og kriminell krenkelse og må behandles deretter, både av politi og hjelpeapparat. Holdninger som legger skyld på offer fremfor overgriper vitner om manglende likestilling og mangelfull rettssikkerhet for voldtektsofre, sier hun.

Advarer mot justismord

Jan Arild Ellingsen (Frp) sier han dessverre ikke er overrasket over Aftenpostens tall.

Jan Arild Ellingsen (Frp) advarer mot å dømme uskyldige voldtektsanklagede. Ruud, Vidar

— Primærutfordringen er politiets etterforskning, belastningene ofrene utsettes for og at de risikerer å ikke bli trodd, sier Ellingsen, som samtidig advarer mot å stirre seg blind på manglende domfellelser.- Målet er jo ikke at flest mulig blir dømt, men at de som faktisk har begått overgrep blir dømt. Å bli beskyldt for en voldtekt du ikke har begått er nesten like ille som en voldtekt. Det er to parters rettsikkerhet som skal ivaretas, sier Ellingsen, og tilføyer:

— Dette er et krevende felt, og jeg vil tro at begrepet uaktsom voldtekt ikke har gjort det enklere for domstolene å trekke grensen. Men det er selvsagt ikke bra at Norge stemples som et sted der gjerningsmenn ikke blir dømt og har frikort til å begå overgrep.

Etterforskning til stryk

Det som bekymrer KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad mest, er at politiets etterforskning får strykkarakter.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er mest bekymret over at politiet får stryk for etterforskningsarbeidet. Olsen Olav

— Disse sakene er enormt krevende. Da er det desto viktigere at politiet har gode systemer og etterforsker grundig, sier han og viser til at nettopp å løfte etterforskningen og statusen til etterforskerne er sentralt i politireformen.- Forøvrig er det nedslående at politifolk ikke vil jobbe med dette. Da må vi belønne de som faktisk vil det.

Ropstad mener også at når vi opererer med anslag over voldtekter helt opp mot 16000 voldtekter, er det også viktig å ta tak i holdninger og grensesetting.

— Vi må tørre å diskutere når et ja er et ja, sier han.

LES OGSÅ

Hver fjerde etterforskerstilling ubesatt

Lise anmeldte voldtekten. Det ville hun aldri gjort igjen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Stortingspolitikere om Kripos-advarsel: Et kraftig signal vi må lytte til

 2. NORGE

  Stortinget ber Regjeringen heve terskelen for når politiet skal overvåke - men forslaget får bred støtte

 3. NORGE

  Er det vits i å anmelde voldtekt?

 4. NORGE

  Hadia Tajik: – Påfallende at sentrale dokumenter om så viktige beslutninger ikke er blitt journalført

 5. NORGE

  Vil skrote Regjeringens plan mot vold

 6. NORGE

  Tilliten til politiet svekket etter Jensen-dommen, mener justispolitikere