Må taksere 22.000 boliger før det kan innføres eiendomsskatt i Oslo

Finansbyråd Robert Steen er sikker på at det blir boligskatt allerede fra 2016. Men først må kommunen taksere 22.000 boliger.

En sakkyndig nemnd må ut og vurdere 22.000 boliger i Oslo før finansbyråd Robert Steen (Ap) kan innføre eiendomsskatt.

En uke er gått siden Oslos nye finansbyråd, Robert Steen (Ap), la frem byrådets reviderte budsjett for 2016 og erklærte at det vil innføres eiendomsskatt på boliger. Byrådet har budsjettert med en inntekt på 150 millioner fra eiendomsskatten allerede fra 2016.

 • Les mer om budsjettet her: Eiendomsskatt og p-avgift skal betale for ny Oslo-politikk
  Før kommunen kan kreve inn skatten, må imidlertid 22.000 boliger som det ikke finnes noen ligningstakst på, takseres. Dette vil skje ved at en rekke takstmenn fysisk må reise ut og vurdere eiendommene. Byrådet har beregnet at dette vil koste kommunen ca. 75 millioner kroner.

— Vi kommer til å utlyse en anbudskonkurranse fredag denne uken og regner med å ha en kontrakt med et takseringsfirma klar i januar. Forhåpentligvis kan de da begynne takseringsarbeidet like etter dette, sier finansbyråd Robert Steen til Aftenposten.

Nesten 80 prosent slipper boligskatt

Blant boligene som ikke har beregnet ligningsverdi, dominerer særlig tre typer:

 • Fritidsboliger (som typisk ligger i marka, langs fjorden og på øyene)
 • Boliger som ikke eies av privatpersoner, men av for eksempel organisasjoner o.l.
 • Ubebygde tomter som eies av privatpersoner
Fritidsboligene på øyene må takseres før kommunen kan innføre eiendomsskatt.

— Takseringen kommer til å ta utgangspunkt i boligenes antall kvadratmeter, i tillegg til beliggenhet, utsikt og eventuelle andre faktorer. Men det dreier seg om utvendig befaring. Det er ikke snakk om at takstmennene skal inn i boligene, forklarer finansbyråden.Kommunen vil operere med et bunnfradrag på 4 millioner, noe som i praksis betyr at boliger med en markedsverdi under 5 millioner kroner unngår skatt. Hadde skatten vært innført i år, ville nesten 80 prosent sluppet unna helt, ifølge tall fra Skatteeaten.

— Særlig blant fritidsboligene er det nok få som vil overstige bunnfradraget på 4 millioner, men disse må likevel takseres av hensyn til likhetsprinsippet, sier Steen.

- Lite å spare på to boenheter

Høyre tok i valgkampen til orde for at den planlagte eiendomsskatten kunne være ulovlig, særlig siden bunnfradraget er så høyt at relativt få boligeiere faktisk vil ende opp med å betale eiendomsskatt. Finansbyråd Steen er imidlertid trygg på at skatten er lovlig.

— Dette er en helt ukontroversiell skatt som to av tre kommuner i Norge allerede har innført. I Oslo finner vi den mest verdifulle bygningsmassen, så det er helt naturlig at vi opererer med et såpass høyt bunnfradrag, sier Robert Steen.

I valgkampen var det også en del forvirring om boliger med to boenheters rett til to bunnfradrag.

Spørsmålet var om dette kunne redusere de planlagte skatteinntektene betydelig. Nå presiserer imidlertid finansbyråden at en rekke krav må være innfridd for at en boligeier skal ha rett på dobbelt bunnfradrag. En eventuelt boenhet nummer to må være:

 • fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig
 • godkjent til varig opphold
 • ha egen separat inngang fra ytre rom
 • ha alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soveplass, bad og wc) for en bolig
 • Dersom du for eksempel har et hus til en verdi av 8 millioner kroner og en utleieenhet som utgjør 10 prosent av boligen din, er det ikke mange tusenlappene du sparer på to bunnfradrag. Det er sjelden slik at det vil lønne seg å bygge på en ny boenhet i huset, for å si det slik, forklarer Steen.

Skeptisk til fond på 150 millioner

Kommunen har frist til 30. juni 2016 for å skrive ut den nye skatten. Dersom det ikke lar seg gjøre og boligskatten blir utsatt, vil kommunen benytte 150 millioner som de har avsatt i et fond for å dekke inn for den manglende skatteinntekten.

Eirik Lae Solberg (H)

Eirik Lae Solberg, tidligere finansbyråd og gruppeleder for Høyre i Oslo, er svært skeptisk til denne måten å budsjettere på.— Byrådet baserer seg på å bruke kommunens økonomiske buffer. Både Norge og Oslo kommune befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon for øyeblikket, og kommunen risikerer nå å måtte kutte i tjenestetilbudet til Oslos innbyggere midt i året. Jeg vil på det sterkeste advare byrådet mot å forhaste seg med å innføre eiendomsskatt og å bruke disse pengene, sier Lae Solberg til Aftenposten.

- Hadde han vært i mine sko...

Robert Steen mener på sin side at det er svært forsvarlig å opprette et slikt fond.

— Lae Solberg er blitt opposisjonspolitiker og snakker som en. Hadde han vært i mine sko ville han nok ment at et slikt fond var fornuftig. Jeg er trygg på at vi rekker å innføre eiendomsskatten allerede fra 2016, men dersom vi ikke gjør det, utgjør dette fondet svært liten risiko. Oslo kommune har lån i en størrelsesorden på mer enn 30 milliarder kroner, sier Robert Steen.