Vilteksperter vil skyte tre av fire elger

Elgkuene kalver sent og gir dårligere avkom. Vilteksperter i skogeierforeninger mener det er altfor mye elg og for lite føde i skogen.

Elgstammen i Norge er nå på rundt 150 000 dyr. Tallet er over halvparten så høyt som antallet melkekyr på båsen. Altfor mange elger, mener viltkonsulenter."Er dette verdens beste elgforvaltning?", var tittelen på et foredrag holdt av Vidar Kragset fra Viken Skogeierforening og Lars Erik Gangsei fra Faun Naturforvaltning under et seminar om elg sist uke.— Situasjonen er langt mer alvorlig enn vi har skjønt til nå, hevder Vidar Kragset.Kragset og Gangsei har tatt for seg registrering av elg gjennom ti år fra 1990 til 2000, og de har analysert utviklingen i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Sør-Oppland.Deres konklusjon er klar:- Vi må redusere stammen med opptil 75 prosent i dette området. Det betyr at tre av fire elger må vekk, sier Kragset. - Ser vi på utviklingen fem år fremover, kan vi få en situasjon hvor elgen sulter. Matfatet til elgen er for lite. Mye taler for at vi kan komme til å se de samme negative trekkene i andre områder av landet. Det er all grunn til å advare.

Klar utvikling.

De to viltkonsulentene har funnet ut at hver enkelt elgku reproduserer 40 prosent mindre kjøtt enn de gjorde for ti år siden. De får færre kalver, og disse kalvene er opptil 20 kilo lettere.- I 1990 fikk mange elgkuer sin første kalv da de var to år. Nå kan de bli helt opp til fire år før de kalver. Dette skyldes at de bruker lengre tid på å få den vekten på 160 kilo som trengs for å kalve som voksen. Satt på spissen er de da i pensjonsalderen sammenlignet med et menneskeliv, sier Kragset.Han trekker frem Østfold som et eksempel på god forvaltning. Der ble stammen redusert kraftig på 1980-tallet.- Nå må vi dreie forskningen mot å måle beitene. Deretter kan vi bestemme oss for hvor mange elger vi kan ha. Alle må ta sin del av ansvaret for at vi har kommet i denne situasjonen.- Taler du skogeiernes sak, fordi de frykter elgskader på skogen?- Utgangspunktet er ikke skogskader, men vi får se nærmere på virkingene når det blir færre elger.

Får støtte.

Viltkonsulentene får tilslutning til forslaget om reduksjon av elgstammen i de aktuelle områdene.- Elgene er for mange i forhold til å få optimal størrelse på dyrene optimalt, medgir forsker Erling Johan Solberg ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). - Men det er viktig å finne et balansepunkt. Norges Jeger- og Fiskerforbund mener også det vil være bra å få en sunnere elgstamme.- Dette er ingen konflikt, selv om det kan bli færre dyr å jakte på, sier informasjonssjef Espen Farstad. - Vi har tiltro til at forskning og forvaltning tar seg av dette. Bildet varierer noe rundt om i landet. Noen steder, som i Stor-Elvdal, har jo ulven forsynt seg godt av elgen. Men det er klart at det er bra med en reduksjon i Sørøst-Norge.