Rekordmange ynglinger av ulv

13 ulveflokker har fått kull med hvalper i 2004. Det viser en foreløpig rapport fra det norsk-svenske prosjektet Skandulv som følger bestanden i den sør-skandinaviske ulvestammen.

De fleste ynglingene, 10, fant sted i Sverige. Antall ynglinger har dermed passert rekordåret 2000-2001, hvor det var 12 ynglinger.

De tre norske ynglingene skjedde alle i Hedmark. Blant annet i den lenge omstridte flokken på Koppang, som nå er gjenstand for jakt fordi området ligger utenfor den vedtatte ulvesonen. De to andre ynglingene skjedde ved Gråfjell og Julussa, nærmere Elverum

Rovviltforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark utelukker ikke at det kan bli gjort nye registreringer, blant annet ved Halden. I grensetraktene ved Østfold-byen har en flokk tidligere hatt tilhold. Men forskerne er avhengig av nysnø for å få sikker oversikt.

Wabakken er ikke overrasket over antallet. Men han understreker at det er for tidlig å si noe om dette vil bety noen markert vekst i bestanden. -.Det trenger ikke det, sier Wabakken. Han viser til at veksten i antall flokker var langt større på 90-tallet.

Skandinaviske forskere mener ulovlig jakt, spesielt på norsk side, er årsak til den svake veksten. -.Det virker som om dødeligheten blant ungdyr, som forlater flokken og skal etablere seg, er spesielt stor, sier Wabakken.

Slike dyr er kjent for å være dumdristige og uten den erfaring som preger atferden til eldre ulver. En annen, men foreløpig mindre viktig forklaring, kan være tendens til innavl blant de sør-skandinaviske ulvene.