Dømt major har fått ny jobb i Nato

En major som er dømt for fyllekjøring og for å forsøkt å presse kolleger til å lyve om hendelsen, har av Forsvaret fått ny jobb i Nato.

En major som er dømt for fyllekjøring og for å forsøkt å presse kolleger til å lyve om hendelsen, har av Forsvaret fått ny jobb i Nato.

I 2020 ble en offiser dømt til 36 dagers ubetinget fengsel både for fyllekjøring og for å ha prøvd å få andre – i dette tilfellet underordnede kolleger – til å lyve om at han hadde drukket alkohol og fyllekjørt.

Det var NRK som skrev saken som utløste debatt, og ble brukt som et eksempel på at ledere i Forsvaret gjør kritikkverdige ting og så slipper unna med det. Hendelsen og dommen fikk ingen konsekvenser for offiserens karriere. Han fikk fortsette sin karriere på høyt nivå i Forsvaret.

Torsdag skriver NRK at majoren har fått en ny jobb i Nato med tjenestested Tyskland, til tross for reglene i Forsvarets nye veileder for internasjonal virksomhet.

Der står det at personell ikke vil bli vurdert for internasjonal virksomhet – hvis de er mistenkt, siktet eller er under etterforskning for straffbare forhold. Man skal også ha god sivil og militær vandel.

Sjef HR i Forsvarsstaben, brigader Arnt Inge Rolland, skriver i et svar til NRK at Forsvaret har gjort en feil i saksbehandlingen i denne saken.

«Da feilen ble kjent, var vedtaket allerede bekjentgjort. Da gjorde arbeidsgiver en grundig vurdering. Det ble konkludert med at det ikke var mulig for Forsvaret å omgjøre vedtaket», skriver Rolland og henviser til forvaltningsloven.

NRK har vært i kontakt med majoren, som ikke ønsker å uttale seg om saken. Han har tidligere sagt til NRK at han er uenig i dommen.