Skal ha ringt Elden Advokatfirma og truet med eksplosiver

En mann i 40-årene er varetektsfengslet i fire uker. PST bekrefter lørdag kveld at de bistår politiet.

Advokat John Christian Elden ønsker ikke å kommentere den truende oppringningen som en av hans medarbeidere fikk torsdag.

(Bergens Tidende): Mannen, som er bosatt i Bergen, ble varetektsfengslet i Hordaland tingrett lørdag ettermiddag.

Bakgrunnen er en telefonoppringning mannen skal ha gjort til Elden Advokatfirma denne uken.

Overfor en medarbeider ved firmaets Oslo-kontor skal mannen ha påstått at det var plassert ut eksplosiver to forskjellige steder – og at disse ville detonere dersom opplysningene kom ut i mediene.

Det fremgår ikke av kjennelsen om mannen skal ha sagt noe om hvor eksplosivene befant seg.

Mannen skal videre ha sagt til den Elden-ansatte at eksplosivene kunne gå av selv om de fant ham, og han «skulle ringe statssekretæren og gi samme beskjed til statsministeren».

Politiet pågrep mannen og siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 134, første ledd, som gjelder terrortrusler.

– Ingen realitet i truslene

I fengslingsmøtet lørdag erkjente mannen ikke straffskyld etter siktelsen.

Han erkjente imidlertid at han ringte til Elden Advokatfirma og sa at infrastruktur i Norge skulle sprenges, ifølge kjennelsen.

Mannens forsvarer, Marius Wesenberg, sier til BT at truslene ikke var ment på alvor. Ifølge kjennelsen forklarte mannen også i retten at det ikke finnes eksplosiver.

– Han forklarte at han ringte inn og sa det han gjorde fordi han ønsket oppmerksomhet rundt en sak, og at det ikke var noen realitet i truslene han fremsa, sier Wesenberg.

Ifølge forsvareren er det uklart om saken mannen skal ha ønsket oppmerksomhet rundt, hadde noe med Elden Advokatfirma å gjøre.

– Fare for bevisforspillelse

I rettens kjennelse understrekes det at sprengning av «kritisk infrastruktur i Norge» ville falle inn under paragrafen om terrortrusler, men at retten er i tvil om «kravet til terrorhensikt er oppfylt».

«Retten viser særlig til usikkerheten som foreligger knyttet til hvorvidt de omtalte eksplosivene er reelle eller ikke», står det i kjennelsen.

I stedet for å konkludere om hvorvidt terrortrusselen var reell, viser retten til at handlingene uansett vil kunne anses som grove trusler etter straffelovens paragraf 264.

Faren for bevisforspillelse trekkes også frem som grunnlag for fengslingen.

Ifølge forsvarer Wesenberg har mannen ikke fått spørsmål om han erkjenner straffskyld for grove trusler.

– Det er ingenting som tilsier at det er noen realitet i de utsagnene han har kommet med om eksplosiver. Det var han tydelig på i retten, også, sier Wesenberg.

PST gjør undersøkelser

På vegne av advokatfirmaet har John Christian Elden sendt BT en SMS med følgende kommentar til saken:

– Det er ikke riktig av oss å kommentere denne saken på nåværende tidspunkt og jeg viser til PST og Vest politidistrikt.

PST bekrefter lørdag kveld at de er kjent med saken og at de bistår politiet.

– Vi er orientert og gjør noen undersøkelser. Vi vil dele informasjon med politidistriktet dersom det er relevant, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke undersøkelser de gjør.

Jourhavende jurist i Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken, men viser til politiadvokat Elisabeth Morstøls uttalelse tidligere lørdag.

– Omstendighetene i saken gjør at jeg ikke kan si noe mer, sa Morstøl før fengslingsmøtet.