Norge

Både Russland og Norge viser styrke i nord

I tiår har russisk invasjon av Finnmark vært en del av Forsvarets trusselscenarioer. Med NATOs «se hjemover-politikk» og Russlands Ukraina-operasjoner har dette fått mer fokus. Nå holder begge land storøvelser i nord.

Heimevernets innsatsstyrker Ida og Lyra bedriver styrkebeskyttelse av lasteskipet MS «Stena Forecaster», som frakter tungt hærmateriell til Finnmark
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Soldater fra 2. bataljon klargjør for angrep med det panserbekjempende våpensystemet Javelin, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark.
Kystjegerkommandoen fyrer av et Hellfire-missil mot bevegelig sjømål på finnmarkskysten.
Soldater fra HV-17.
Skarpskyting med stridsvogn.
HV-17s innsatsstyrke Ida&Lyra øver på sanitet med hjelp av studenter fra Lakselv Videregående Skole.

Norges forsvar er moderne. Men lite. Og med svak reaksjonsevne og lite erfaring med å flytte tunge avdelinger over store avstander, lyder anklagene.

Det er nettopp dette Forsvaret ønsker å motbevise med øvelsen Joint Viking 2015 i Vest-Finnmark, der 5000 soldater akkurat nå er i sving, med hærstyrker, kampfly, krigsskip og skarpskyting med lette og tunge våpen.

Øvelsen, som er første storøvelse i Finnmark siden 1967, avsluttes onsdag. Kort tid senere skal Russland i gang med en øvelse i nord med et helt annet format, med flere titusen soldater.

Er Russlands øvelse et tilsvar til den norske?

Forskere Aftenposten har snakket med, er uenige om hvorvidt Russlands plutselige storøvelse er et svar på Joint Viking 2015.

Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet PRIO er en av flere som svarer ja.

Kystjegere setter opp hellfire våpen under øvelsen Joint Viking.

— Vi kan ikke være skråsikre på at Russland ikke hadde planlagt en slik øvelse for en stund siden. Men det er lett å tolke dette som en eskalering, der russerne ser på den norske som en offensiv øvelse, og svarer på den, sier han.- Den har en sammenheng, men Russlands øvelse er ikke bare et svar på den norske. De øver i flere deler av verden, øvelsen er mer et svar på det generelle klimaet. Både Russland og vi øver fordi vi er mer bekymret enn vi var, sier Ståle Ulriksen, fra NUPI og Sjøkrigsskolen.

NUPIs Jakub Godzimirski sier nei.

— Dette er to forskjellige ting. Russlands øvelse handler om tilstedeværelse i Arktis, noe som blir et stadig viktigere tema for landet.

Russisk nyhetsbyrå: Øvelsen en provokasjon mot Russland

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti er imidlertid ikke i tvil.

«Norges militærøvelse Joint Viking er en provokasjon mot Russland...Norge er åpenbart i gang med å øke sin aktivitet i nordområdene, etter instruks fra Nato,» skriver kommentatoren Aleksandr Khrolenko. Det var TV 2 som tirsdag ettermiddag først omtalte saken.

Til tross for at Norge varslet Russland om øvelsen allerede i fjor høst, beskyldes Norge for å bruke øvelsen som skalkeskjul for etterretningsvirksomhet med den hensikt å finne ut mer om nabolandets forsvarskapasiteter.

Spesielt ille synes russerne det er at en norsk fregatt (KNM «Thor Heyerdahl») før helgen anløp Kirkenes, bare åtte kilometer i luftlinje fra Russland.

«Tidligere pleide nordmennene å holde sine øvelser lenger sør. Dette var både billigere, og mer vennligsinnet overfor naboen,» skriver Khrolenko.

Ria Novosti er Russlands viktigste internasjonale telegrambyrå og er fullfinansiert og drevet av staten.

Forsvaret planlegger for en invasjon fra Russland

Tirsdag skriver gravejournalisten Kjetil Stormark i Vi Menn at Norges forsvarsledelse har et nytt fokus på en trussel fra Russland.

Forsvaret arbeider med et nytt planverk for forsvaret av Norge, kalt Joint Norway. Ett av scenarioene Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ser for seg, er en russisk invasjon av Øst-Finnmark i forbindelse med militære fremstøt mot de baltiske landene, skriver Vi Menn.

Forsvarsdepartementet sier at de av prinsipp ikke kommenterer scenarioer.

- Utvikling og kontinuerlig oppdatering av operative planverk gjør Forsvaret i stand til å løse sine oppgaver. Planverket består av flere ulike planer for en rekke situasjoner. Hva som inngår i de ulike planene er høyt gradert informasjon og er derfor noe jeg ikke kommenterer ytterligere, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Departementet har ingen nye opplysninger om hvorvidt Russland skulle ha varslet sin øvelse, slik Norge varslet om Joint Viking høsten 2014.

I prinsippet skal man varsle om øvelser, men det finnes flere unntak, som beredskapsøvelser, og marineøvelser med et tak på 9000 soldater involvert.

Kan være fristende å komme trampende i Finnmark

Aftenposten har bedt en rekke forsvarseksperter beskrive trusselbildet mot Norge. Tidligere marinetopp Jacob Børresen trekker nettopp inn de baltiske landene og Russland.

- Ved en krisesituasjon i Baltikum kan det være fristende for Russland å legge press på Norge for ikke å involvere seg, sier Børresen til Aftenposten.

Og legger til:

- Slik situasjonen er i Øst-Finnmark kan russerne stille og rolig marsjere inn i Kirkenes med børsa på ryggen, som under påskudd av at russere i byen blir behandlet dårlig av norske myndigheter, og si: Her er vi. Hva har dere tenkt å gjøre med det?

Børresens poeng er at Forsvaret ikke lenger har tunge hærstyrker i Finnmark, ikke er vant med raskt å flytte store militære avdelinger over store avstander, og uansett ikke har kampkraft til å stanse en betydelig russisk fremrykking.

 • Les også: – Usannsynlig med russiske militære operasjoner mot Norge

- Åpenbart må det planlegges også for russisk invasjon

Kilder i Forsvaret konstaterer overfor Aftenposten at en russisk invasjon har vært ett av scenarioene i Forsvarets trusselbilde i flere tiår. Å ikke ha det med ville være hodeløst. Også Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har «Strategisk overfall» som sitt «i verste fall»-scenario.

Men scenarioets posisjon har endret seg. Oppmerksomheten om dette var liten på slutten av 1990 og begynnelsen av 2000-tallet, da det Norske Forsvaret var opptatt av å bistå i internasjonale operasjoner og forholdet til Russland var godt. Nå er oppmerksomheten blitt vesentlig sterkere.

- Russland utgjør ingen militær trussel mot Norge

Så sent som mandag kveld uttalte Etterretningssjef i Forsvaret Kjell Grandhagen at til tross for de betydelige militære og sikkerhetspolitiske endringene som ble et faktum i 2014, fastholder E-tjenesten at Russland i dag ikke utgjør noen militær trussel mot Norge.

Selv om den russiske kapasiteten er økende, er det i dag vanskelig å se en rasjonell grunn til russisk militær aggresjon mot Norge i et kort eller mellomlangt perspektiv, sier E-tjenesten.

Deler av Den russiske nordflåten.

Flere gjør samme vurdering.— Når vi ser i krystallkulen for de neste 10–20 år, kan vi ikke utelukke at et strategisk overfall på Norge kan oppstå. Men da trolig i begrensede geografiske områder, sier forsker Sigurd Glærum ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

E-tjenesten og FFIs vurderinger er helt sentrale i Forsvarets totale trusselvurderinger.

Norge må avskrekke og øve jevnlig i nord

Hva er uansetts Norges svar på det nye trusselbildet, og den beste garantien for at Russland vil tenke seg godt om selv ved begrenset maktbruk i nord?

I følge en rekke forsvarseksperter Aftenposten har snakket med, er det både korte og lange svar på dette.

Det korte svaret er:

 • Vise styrke gjennom å vise seg frem jevnlig - ikke minst i utsatte geografiske områder
 • Vise evne til å flytte betydelige og hardtslående militære styrker - raskt.
  Det litt lengre svaret er:
 • Et forsvar som ikke er kontinuerlig tilstede og ikke klarer å reagere meget raskt, bidrar til ustabilitet og usikkerhet.
 • Tilstedeværelse handler om baser, og om å seile, fly, og øve så ofte og så mye at vi tydelig forteller at dette er vårt område. Det gir forutsigbarhet og trygghet uten å provosere, samtidig avskrekking mot press og aggresjon. Når man ikke kontinuerlig er til stede vil plutselig tilstedeværelse av militære enheter bli tolket som en provokasjon.
 • Reaksjon handler om å kunne samle, forflytte og utgrupperte militære styrker på kort varsel. Et tydelig signal om «hit, men ikke lenger», og samtidig beroligende for landsdelen eller landet som er truet.
  Punktene er Robert Moods, eks hærsjef, generalløytnant og Forsvarssjefens mann i NATO i Brussel.

Se video: Slik tolker E-sjefen Russlands gigantøvelse

Nettopp slik Russland overrasket Vesten med i 2014

Altså, Norge må vise at vi behersker nettopp militære evner som Russland har overrasket mange i Vesten med i 2014.

Men som forsker Sigurd Glærum ved Forsvarets forskningsinstitutt konstaterer:

— Dagens utfordring er å flytte seg raskt til der det måtte skje noe. Fra sør til nord i Norge snakker vi om tusenvis av kilometer, sier forsvarsforsker Sigurd Glærum.

Å flytte på store styrker til ulike deler av landet har Forsvaret knapt drevet med de siste tiårene. Inntil høsten 2013 og nå i vår. I 2013 øvet - etter norske forhold - store styrker i Hordaland. Akkurat nå pågår storøvelsen Joint Viking 2015 i Vest-Finnmark.

Stridsvogner og andre kjøretøy fra Hæren på vei til øvelsen Joint Viking 2015 i Vest-Finnmark, om bord i et sivilt fraktefartøy.

Med 5000 soldater og tungt hærutstyr, marinefartøyer og luftforsvar med seks F-16 pluss overvåkingsfly, patruljefly, helikoptre og transportfly. Da er det gått 48 år siden siste storøvelse i Finnmark, med Øvelse Barfrost i 1967.Hensikten er nettopp å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging, forflytninger over lengre avstander, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Avviser at øvelsen kom etter Ukraina-krisen

Han avviser at øvelsen ble planlagt etter at Ukraina-krisen var et faktum.

— Den ble vedtatt i november 2013, sier Haga Lunde til Aftenposten.

- Er det bevisst at man ikke har lagt øvelsen til Øst-Finnmark og nærmere grensen til Russland?

— Øvelsen er lagt til området rundt Porsangmoen på grunn av infrastrukturen som finnes der. Halkavarre skytefelt gir unike muligheter for Hæren til å trene på sin kjernekompetanse, som er taktisk samvirke.

Også Sjøforsvaret deltar under storøvlsen i Finnmark. Her med en avde lynraske korvettene fra MTB-våpenet.

— Er det aktuelt å øve også i Øst-Finnmark? - Øst-Finnmark er en del av Norge og som suveren stat i det internasjonale samfunnet har vi anledning til å øve i hele vårt territorium, både på land, i luften og på sjøen. Under Joint Viking har blant annet fregatten KNM «Thor Heyerdahl» anløpt havnen i Kirkenes.

- Tid er et nøkkelord. Hvor lang tid tok det å flytte alt det aktuelle hærmaterialet til Finnmark?

— Det tok Hæren mindre enn 24 timer å flytte en mekanisert styrke fra Setermoen i Troms til Alta i Finnmark. Dette demonstrerer en svært god og relevant reaksjonsevne, sier Haga Lunde.

NATO har nå sagt ja til det norske tilbudet om å ha stor-øvelsen i NATOs nordligste område i 2018.

Les også

 1. «Angrepet» på Vestlandet i gang

 2. Erkjenner et for svakt forsvar

Les mer om

 1. Forsvaret