Norge

Forsvaret: Ikke vårt ansvarPST: Ikke vurdert saken

Russiske forskningsfartøyer bruker Forsvarets tidligere ubåtbase Olavsvern. Ikke vårt ansvar, sier Forsvaret. Vi har ikke vurdert saken, sier PST. Her beskrives fartøyene som i vinter har brukt Olavsvern.

- Det blir meningsløst å snakke om nordomrodesatsing og så legge ned Olavsvern, sa stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (H), da hun besøkte basen for noen år siden. Nå er det ny oppmerksomhet rundt Olavsvern.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det var ABC nyheter som først brakte nyheten. Det anerkjente amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek har satt fokus på at russiske forskningsfartøyer bruker den tidligere så hemmelige ubåtbasenOlavsvern to mil fra Tromsø.

Newsweek finner det svært underlig at Norge lar russiske forskningsskip, som man hevder at til dels brukes til militære formål, benytter den helt spesielle basen i Ramfjord.

Olavsvern, som i sin tid ble bygget for NATO-midler og kostet mellom tre og fire milliarder kroner, ble vedtatt nedlagt at Stoltenberg-regjeringen i 2009.

Den omfatter 25.000 kvadratmeter med fjellanlegg, kai og en boligmasse på 13.000 kvadratmeter.

Kostet milliarder å bygge, solgt for 38,1 millioner

I 2013 kjøpte privatpersonen Gunnar Wilhelmsen anlegget. Wilhelmsen, som er en kjent person i Troms og tidligere var styreleder i fotballklubben Tromsø IL, betalte 38,1 millioner for basen.

Nå spør folk i Tromsø:

— Er du lønnet av Kreml?

— Hehe, joda. Det har vært noen slike spørsmål, sier Wilhelmsen til avisen Nordlys.

Kongelige portretter var blant klenodiene Gunnar Wilhelmsen fikk med seg da han kjøpte seg en marinebase i 2013. Nå fleiper folk med at han får betalt av Kreml.

Men andre ser langt mer alvorlig på saken.

Stilte spørsmål om Olavsvern til Søreide og flere departementer

Frilansjournalisten Einar Kr. Holtet har sendt mailer om saken til bl.a. departementer og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Dette var budskapet fra Holtet:

«I dag ligger tre russiske fartøyer ved basen, som nå er privateid. Fartøyene sies å være seismikkfartøyer i vinteropplag, og to av dem ventes å bli iggende ved kai frem til våren.»

— Merkelig stort mannskap for fartøyer i vinteropplag

Holtet hadde følgende opplysninger om fartøyene:

«AKADEMIK NEMCHIKOV» ankom 20. oktober og eies av det største marine geofysiske selskapet i Russland, Sevmorneftegeofizika (SMNG).

«AKADEMIK SHATSKIY» har en tid ligger ved kai ved kullkranen i Trolmsø, men er altså nå ved Olavsvern.»

I en av fjellhallene er det tørrdokk for ubåter. Olavsvern ble bygd for ca fire milliarder kroner og ble solgt for 38 millioner. Kommandørkaptein Geir Bentzen var siste militære sjef på den spesielle basen.

Det pussige, ifølge Holtet, er at fartøyene har meget store mannskap ombord, til tross fro at de ligger i vinteropplag.

Dette var spørsmålene Holtet stilte:

 1. Hvorfor så store besetninger på fartøyer i vinteropplag?
 2. Hva gjør disse mannskapene?
 3. Har norske myndigheter noen informasjoner overhodet om hvilke oppdrag disse mannskapene har i Norge?
 4. Finnes sivilkledte marinefolk om bord?
 5. Er det etterretningsfolk om bord?
 6. Hva gjør personellet etter endt arbeidstid?
 7. Hva gjør norske myndigheter for å kontrollere virksomheten til disse besetningene, inne på norsk territorium?

Holtet fikk denne tilbakemeldingen fra Olje— og energidepartementet:

«Kontrollen med utenlandske borgere på norsk jord er ikke Olje- og energidepartementets ansvarsområde. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med Politimesteren i Tromsø eller evt de som leier ut kaiplassen ved Olavsvern.»

Fra Eriksen Søreide har ikke Holtet hørt noe.

Forsvaret: Olavsvern ikke vårt ansvsar i dag

Aftenposten har gått runden med Forsvaret og PST i Tromsø og Oslo.

Forsvarets beskjed er:

- Olavsvern er i dag ikke Forsvarets anlegg. Det er helt sivilt. Forsvaret har hverken ansvar eller myndighet til å følge det opp, ei heller lage regler for bruken av det. Eventuelt ulovlig bruk er et ansvar som faller inn i justissektoren, sier oberstløytnant Eystein Kvarving hos forsvarsledelsen.

Forsvaret avviser kategorisk at det var en tabbe å legge ned basen.

Oberstløytnant Eystein Kvarving hos forsvarsledelsen sier at Olavsvern nå helt og fullt er et sivilt anlegg.

— Tiden har løpt fra den, og Stortinget har besluttet at den ble nedlagt. Olavsvern har ingen funksjon i Forsvarets fremtidige rolle. Det er heller ingenting igjen der som noen har overtatt basen kan ha noen glede av militært, sier Kvarving.

- Kan noen ha glede av å plassere lyttestasjoner ved basen?

— Det vil ikke jeg spekulere i, det er det eventuelt de nye eierne som må svare på. Men Olavsvern var en logistikkbase når den var i Forsvarets bruk, og ingen etterretningsstasjon.

Saken har ikke vekket interesse hos PST så langt

Forsvaret henviser til politiet og PST.

Men heller ikke PST har gjort noen vurdering av bruken av Olavsvern. Det bekrefter Tom Inge Tilley Jensen, leder for PST-enheten i Tromsø.

- Har saken vært et tema hos dere etter at Newsweek satte fokus på de russiske besøkene?

— Slike ting kan jeg ikke kommentere.

- Er det aktuelt å undersøke basen nå?

— Jeg må henvise til PSTs sentrale enhet i Oslo, sier Jensen.

PST i Oslo: Etterretningstrussselen mot Norge er høy

Men heller ikke hos PST i Oslo har saken vært oppe som tema.

— Ikke som jeg er kjent med, sier seniorrådgiver Martin Bernsen.

- Har PST på noe tidspunkt vurdert dagens bruk av Olavsvern?

— Vi har ikke gjort noen vurderinger så langt. Vi er normalt ikke med i prosessene når denne type anlegg blir avhendet. Vi regner med at Forsvaret har gjort sine vurderinger.

Norske ubåter hadde tidligere sin base på Olavsvern. Nå er ubåtaktiviteten flyttet til Bergen, og de spesielle anlegget utenfor Tromsø solgt til private.

— Hva med det faktum at russiske forskningsfartøyer bruker anlegget, gir det grunnlag for å se på anlegget?

— Hva vi konkret vil gjøre kan jeg ikke kommentere. Men det er klart at det er vi som skal avdekke ulovlig etterretningsvirksomhet. Militære installasjoner regnes som utsatte mål. Der har vi et samarbeid med Forsvaret.

— Samtidig er det et faktum at etterretningstrusselen mot Norge er Høy, og at Russland er ett av landene som nevnes i åpne trusselvurderinger, sier Bernsen.

Newsweek har ikke unnlatt ikke å gjøre et poeng av det faktum at da Olavsvern ble nedlagt av det politiske flertallet på Stortinget og siden solgt for godt under halvparten av takst, het Norges statsminister Jens Stoltenberg.

Les også

 1. «Warszawapakten har flyttet inn i Nato-byggan!»

 2. Bygde for 4 milliarder, solgte for 38 millioner

 3. Østeuropeere kjøper militærleire i Nord-Norge

Les mer om

 1. Forsvaret