Norge

Kreftmedisin fikk grønt lys

Innen kort tid kan lungekreftpasienter få behandling av immunterapi. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

En livsforlengende immunterapimedisin mot lungekreft blir nå tilgjengelig for norske pasienter. 700 pasienter i året kan få forlenget levetid.

  • NTB

Beslutningsforum for nye metoder besluttet mandag at kreftmedisinen pembrolizumab kan tas i bruk ved norske sykehus.

Kreftforeningen jubler over beslutningen.

Les også

Legene brukte flere måneder på kreftdiagnosen. Watson brukte ti minutter.

– Det er på høy tid. Denne typen immunterapi har vist svært god effekt og kan trolig forlenge livet til opp mot 700 lungekreftpasienter. Dette er dessverre en kreftform med lav overlevelse, så det er veldig positivt at de 3.000 som årlig rammes av lungekreft, nå får nytt håp, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Behandlingen gjelder pasienter med ikke-småcellet lungekreft. En pasient kan i gjennomsnitt forlenge livet med seks måneder, men for noen kan det være snakk om opptil flere år.

Les også

Ny forskning: Støy ga bedre konsentrasjon enn ADHD-medisin

– Hvor mye lenger man kan leve, vet man ikke. Vi har sett at tilsvarende medikamenter mot føflekkreft har gitt noen pasienter mye lenger levetid, sier Lars Vorland, leder i Beslutningsforumet.

Har betalt selv

Stadig flere pasienter har betalt behandlingen selv, eller har fått kostnadene dekket via privat helseforsikring. Behandlingen har ligget på opp mot én million kroner i året. Ifølge NRK har 60 pasienter i år fått immunterapibehandling ved private sykehus.

Mange har rettet kritikk mot Beslutningsforumet fordi immunterapi ikke har vært tilgjengelig for lungekreftpasienter.

– Det var ikke en vanskelig beslutning å ta sett hen til enkeltpasienter, men dette er ganske store pasientgrupper, slik at totalkostnadene blir store. Det diskuterte vi, sier Vorland til NTB.

Det gjør inntrykk på ham å høre om pasienter som dekker kostnadene selv for å forlenge livet.

– Vi skulle gjerne sagt ja til alle medikamenter, men prisen kan bli veldig høy per pasient. Da må vi prioritere ned andre pasientgrupper, sier han.

Satte ned prisen

I november i fjor sa Beslutningsforum nei til et tilsvarende medikament på grunn av kostnaden. I mellomtiden kom legemiddelselskapet MSD med en billigere pris på sitt legemiddel.

– Da var prisen innenfor det vi vanligvis sier ok til for enkeltpasienter, sier Vorland.

Hvor mye medisinen koster per behandling, er hemmelig. Men Vorland sier rabatten var så god at den gikk under grensen forumet har satt. Hvor grensen går, er også hemmelig.

– Vi pleier å si at når kostnadene passerer 700.000 kroner i året, da skjerper vi oss. Og det er sjelden vi går for noe over 800.000 kroner. Da er det gjerne knyttet stor usikkerhet til beregningene, sier han.

Kreftforeningen etterlyser et bedre system for hvordan nye behandlingsformer skal vurderes.

– Vi vil se mange lignende saker fremover. Når prioriteringsmeldingen skal behandles av Stortinget senere i høst, må vi få på plass systemer som ser behandling og forskning under ett og i en større sammenheng. Vi må ta i bruk nye medisiner raskt for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av dem. Da blir det også mer effektiv bruk av ressurser, sier Ryel.

Les også

  1. Anel (11) lever med kreft: - Jeg gruer meg litt til sprøytene, men egentlig tenker jeg mest på sommerferien

  2. Norge er sist ute med å tilby effektiv kreftmedisin | Oluf D. Røe

  3. Debatten om kreftmedisin krever korrekte fakta | Eirik J. Tranvåg

Les mer om

  1. Medisin
  2. Kreftforeningen
  3. Forskning og vitenskap