Tiltalt for terror og IS-støtte i Syria

24-åring er tiltalt for terror og for å støtte Den islamske stat (IS) i Syria. Og i dag skal enda en norsk statsborger være pågrepet og terrorsiktet.

Samme dag som tiltale ble tatt ut mot en 24 år gammel norsk statsborger med pakistansk bakgrunn, ble en norsk statsborger i 40 årene siktet for terror.

Det var VG som mandag først meldte at en 40-åring var blitt pågrepet på jobb i Aker Solutions og siktet for brudd på straffelovens paragraf 147 c.

Ny terrorsak til sommeren

Det ble mandag tatt ut tiltale mot en 24 år gammel Fredrikstad-mann. Han er tiltalt etter straffelovens paragraf 147 a, fjerde ledd og 147 d, den såkalte terrorparagrafen.

Det var TV2 som først meldte om saken.

Til Aftenposten forteller statsadvokat Geir Evanger at mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 147 a , fjerde ledd og 147 d. Saken kommer opp for Oslo tingrett den 22. juni.

Mannens advokat, John Christian Elden, opplyser til Aftenposten at tiltalte nekter skyld, han viser til at han har hatt humanitære formål.

— Dette er en alvorlig sak. Strafferammen er på 12 år, sier Evanger.

Denne nye tiltalen er dermed alvorligere enn i den første rettssaken som behandlet den nye terrorparagrafen, 147 d. Historisk dom kom i forrige uke. Der var strafferammen seks års fengsel. Den saken ble ført for Oslo tingrett som dømte tre norske menn med albansk og somalisk familiebakgrunn for tilknytning og støtte til IS. De påberopte seg veldedighetsarbeid i Syria, men ble ikke trodd. De ble idømt fengselsstraffer inntil fire år og ni måneder. Dommen blir anket.

Planlagt terrorhandling

Ifølge tiltalens paragraf 147 a skal 24-åringen, som forøvrig byttet navn i fjor, ha "planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik straffbar handling". Det kan innebære spregning som kan føre til tap av menneskeliv eller utstrakte, materielle ødeleggelser, eller "grov legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter" eller "drap" - med det fortsett å skape alvorlig frykt i befolkningen, og å tvinge myndighetene til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet.

Han er tiltalt for å ha vært i Syria, tilknyttet terrororganisasjonene IS og/eller Jabhat al-Nusra. Han skal sammen med dem ha inngått avtale om å begå eller medvirke til terrorhandlinger.

Ville tilbake

I tillegg er han tiltalt etter straffelovens paragraf 147 d: "Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler."

"Han ga uttrykk for at han kunne skaffe penger, klær, sko og lignende til disse personene, samt at han selv ønsket å returnere til Syria og at han hadde kontakt med andre som skulle reise dit for få slutte seg til ISIL og/eller andre terrororganisasjoner", heter det i tiltalen.

- Opprettholdt kontakten

24-åringen fra Fredrikstad kom tilbake til Norge med skuddskade i benet. Men han skal altså ha uttrykt ønske om å reise tilbake til Syria. Etter at han returnerte skal han ha opprettholdt kontakten med personer som blant deltok aktivt i voldshandlinger i regi av IS, ifølge tiltalen.

"Han ga uttrykk for at han kunne skaffe penger, klær, sko og lignende til disse personene, samt at han selv ønsket å returnere til Syria og at han hadde kontakt med andre som skulle reise dit for få slutte seg til ISIL og/eller andre terrororganisasjoner", heter det.

Statsadvokat Geir Evanger presiserer at denne tiltalen er annerledes utformet enn den som endte med domfellelse i Oslo tingrett i forrige uken, men utelukker ikke at tingrettdommen kan få innvirkning på kommende saker når det gjelder straffeutmålingen.