Norge

Nye Veier valgte igjen en norsk entreprenør - korrupsjonsetterforskede Acciona tapte kampen om E18

Den spanske storentreprenøren Acciona nådde ikke opp i konkurransen om milliardkontrakten for E18 Rugtvedt-Dørdal i Telemark. Dermed har norske selskaper vunnet Nye Veiers to første storkontrakter.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Dette bildet ble tatt i 2009 da Aftenposten satte fokus på dødstall og manglende planer for E18-strekningen Langangen-Grimstad, inkludert Rugtvedt-Dørdal i Telemark.

Fredag offentliggjorde Regjeringens veiselskap Nye Veier at norske Hæhre har vunnet kontrakten for Rugtvedt-Dørdal.

Dagens ulykkesutsatte og problematiske E18-strekning skal erstattes med ny firefelts motorvei for 110 km/t. Strekningen er på 18 km.

Veien skal påbegynnes nå i vår og stå ferdig i desember 2019. Totalkostnaden for Rugtvedt-Dørdal har vært beregnet til 4,3 mrd. kroner, mens kontrakten for Hæhre har en verdi på 1,8 mrd. kroner.

Rugtvedt ligger sør for Brevik og Stathelle, Dørdal nord for Kragerø.

Ifølge Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland er det opprinnelige anslaget for veibyggingen pr. i dag kuttet med 1,1 mrd. kroner.

Fikk milliardkontrakt tross korrupsjonsetterforskning

Opprinnelig var det ti selskaper som meldte seg som interesserte i å bygge Rugtvedt-Dørdal. De fire som kom til finalen var:

Hæhre Entreprenør AS

Veidekke Entreprenør AS sammen med AF Gruppen Norge AS

NCC Norge AS

Acciona Infraestructuras S.A.

Spanske Acciona har vært helt sentrale i tunnelboringen for Follobanen i Akershus. Acciona fikk denne kontrakten, og kom til finaleheatet for E18 Rugtvedt-Dørdal, til tross for at ansatte og underselskaper er satt under etterforskning for korrupsjon.

Jernbaneverket (i dag Bane Nor) og Nye Veier fastholder at selskap må være dømt for korrupsjon eller andre alvorlige, økonomiske forhold, før de kan avvises. Flere eksperter på jus rundt offentlige anskaffelser tilbakeviser dette.

Nye Veier-sjefen: Hæhre best på det meste

I sin begrunnelse skriver Nye Veier at selskapet har valgt Hæhre etter «Best value-prinsippet».

Overfor Aftenposten avviser direktør Ingrid Dahl Hovland at vrakingen av Acciona har noe med korrupsjonsetterforskningen å gjøre.

– Fem kriterier har avgjort dette, nemlig tilbudet, en «prestasjonsbegrunnelse», en risikovurdering, kvalifikasjoner og erfaring og en «tilleggsverdi» som vi beregner, sier Hovland.

– Hæhre scorer gjennomgående høyest på alle kriterier, sier hun.

– Hvorfor er spriket så stort mellom det opprinnelige kostnadsanslaget og kontrakten med Hæhre?

– Dette, som er veldig positivt, handle rom vår gjennomføringsmodell, der vi på et tidlig tidspunkt involverer entreprenører og deres team, for å se muligheter for å optimalisere et prosjekt. Nå ligger totalkostnadene ca. 1,1 mrd. lavere, noe som kommer trafikanter og skattebetalere til gode, sier Hovland.

Vidar Tellefsen har ledet Aksjonskomiteen for sikrere E18 gjennom Telemark. Takket være at Nye Veier har fått oppdraget med å bygge motorvei her vil sikrere vei stå ferdig flere år tidligere enn planlagt.

Norske har vunnet begge de første storkontraktene

Tyske Hochtief har i likhet med Acciona vært etterforsket for uryddige økonomiske forhold. Hochtief kom til finalen i kampen om å få bygge ny E18 motorvei mellom Tvedestrand og Arendal.

Men i desember var det klart at denne kontrakten gikk til AF-gruppen.

Samtidig står Nye Veier og Statens vegvesen-prosjekter i kø, som gir nye muligheter for både norske og utenlandske storentreprenører.

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland forsikret overfor Aftenposten at tyske Hochtief ikke ble vraket til Tvedestrand-Arendal på grunn av korrupsjonsetterforskningen.

Ddrektør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth og administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Acciona: Ingen siktet for korrupsjon per i dag

Aftenposten har bedt Accionas norske mediekontakt, Mørland & Johnsen, avklare hva som er status for etterforskning av selskap og ev. ansatte.

I en e-post skriver kommunikasjonsselskapet følgende:

«Hverken selskapet ACCIONA eller noen av ACCIONAs datterselskaper er (pr. i dag) siktet for korrupsjon i forbindelse med pågående rettslige undersøkelser i Spania.

Ingen ansatte i selskapet er blitt dømt i saker som omhandler mulig korrupsjon. For øvrig må vi, som andre selskap og samfunnsaktører, legge til grunn rettsstatsprinsippet om at enhver må anses som uskyldig inntil det motsatte er fastslått i en endelig dom. Ingen slike dommer foreligger mot ansatte i ACCIONA.»

Les mer om

  1. Nye Veier AS
  2. E18
  3. Telemark