Norge

Fem ganger så mange vogntog fikk kjøreforbud denne vinteren

Hele 1573 vogntog fikk kjøreforbud denne vinteren. Statens vegvesen har fått mer penger og intensivert kontrollene. Mer effektiv bruk av hjullås er ett av tiltakene for å håndheve kjøreforbudene.

Mange utenlandske vogntog er for dårlig skodd for norske forhold. Her har en utenlandsk trailer blitt overrasket av snøvær på Sollihøgda.
  • Geir Salvesen

Tungbilkontrollen har vært mer enn firedoblet denne vinteren etter at Stortinget bevilget mer penger til utekontroll langs veiene.

I vintersesongen 2012/2013 ble 337 tunge kjøretøy ilagt kjøreforbud, mens 1573 kjøretøy fikk kjøreforbud denne vinteren. Det er nesten fem ganger flere kjøreforbud denne sesongen sammenlignet med forrige (gjelder motorvogn og tilhenger).

Forrige vinter ble totalt 11 990 tunge kjøretøy kontrollert. Denne vinteren ble det kontrollert 49752 tunge kjøretøy.

Da Aftenposten omtalte den økte kontrollvirksomheten i slutten av februar hadde over 1400 tunge kjøretøyer fått kjøreforbud, mens over 37.000 var kontrollert.

Linda C. Hofstad Helleland, leder av transport— og kommunikasjonskomitéen i Stortinget, sier at flere kontroller sikrer tryggere ferdsel på norsk vinterføre:

— Vi har hatt en bevisst strategi for å fjerne farlige vogntog fra veiene og vi ser at det hjelper å styrke kontroll av dekk, bremser og kjetting. Statens vegvesens ansatte har gjort en kjempeinnsats i arbeidet med kontroller denne vinteren, mener hun.

Ekstra midler til kontroll

Stortinget bevilget før jul i 2013 tre millioner kroner ekstra til Statens vegvesen for å styrke kontroll av tunge kjøretøy.

I tillegg har Statens vegvesen generelt hatt økt oppmerksomhet på tungbilkontroll denne vinteren. Kontrollene har vært spesielt rettet mot dekk, bremser og kjettinger.

Senest i april var et en storkontroll på Taraldrud utenfor Oslo, der over 3000 kjøretøyer ble kontrollert.

Regjeringen vurderer nye tiltak

Regjeringen arbeider nå med å få på plass flere nye tiltak for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveier.

-Å styrke kontrollen av tunge kjøretøy er ett av flere tiltak som virker. Vi vil også innføre krav om vinterdekk på tunge tilhengere og effektivisere bruken av kjøreforbud, blant annet ved bruk av hjullås. Målet er å ha dette klart neste vintersesong, sier Helleland.

Bruk av hjullås kan hindre at tunge kjøretøyer som stanses i kontroller og som får kjøreforbud «stjeles» tilbake natten etter, av sjåføren, som så fortsetter til sitt reisemål.