Influensa har tatt livet av 10 nordmenn i vinter

Antall innleggelser på sykehus er på topp nå, men influensautbruddet kan allerede være på retur på Østlandet.

Helsemyndighetene gir ut mye informasjonsmateriell for å minne folk på smitterisikoen i influensasesongen. Likevel tok årets utbrudd ti liv.

De ukentlige tallene for sykehusinnleggelser som følge av influensa er langt høyere enn forrige vinter, og for første gang har Folkehelseinstituttet (FHI) tall som viser hvor mange som har dødd av influensa på intensivavdelinger.

Hittil er 10 pasienter meldt døde rundt om i landet.

Ukjent alder på de døde

Avdelingsdirektør Siri Hauge i FHI har ikke informasjon om alder på de døde, men det er i hovedsak eldre mennesker, ofte med en annen sykdom, som blir alvorlig syke av influensa. En sjelden gang ser man likevel dødsfall hos tidligere friske personer.

Hittil er det flest influensasyke i østlandsområdet.

– Det kommer rapporter fra sykehusene om at det er veldig mange pasienter som kommer inn med influensa nå, forteller Hauge.

Influensviruset som slår til denne sesongen er A (H3N2). Dette viruset rammer særlig eldre mennesker, i motsetning til fjorårets virus A (H1N1). Derfor er det flest eldre som legges inn på sykehus.

FHI anbefaler alle i risikogruppene å vaksinere seg, særlig eldre.

Dårlig immunforsvar

Hauge sier at eldre pasienter kan være svekket på grunn av dårlig lungefunksjon og immunforsvar og lettere får en bakteriell lungebetennelse som kan være farlig.

– Derfor er det ekstra viktig å passe på hvis man er i risikogruppen og blir syk. Er man det, bør man vurdere å kontakte lege og få medisin som korter ned perioden med symptomer, sier Hauge.

Men det er ikke bare eldre som blir syke. Både barn, ungdom og voksne har vært borte fra barnehage, skole og jobb på grunn av influensaen.

Nedgang på Østlandet

For dem på Østlandet er det imidlertid lys i enden av tunnelen. Det er allerede en nedgang i influensatilfeller noen steder på Østlandet. Siri Hauge regner med at influensasesongen nå er på topp ellers på Østlandet.

Kryp til køys, ta det med ro og unngå å smitte andre - det er rådet fra helsemyndighetene.


- Hva skal influensapasientenen gjøre?

- For de fleste er sykdommen plagsom, men den går over av seg selv. Har du feber, bør du holde deg hjemme, sier Hauge.

Hun sier de som er rammet må være påpasselig med å ikke smitte andre.

- Og de som er i risikogruppen må være oppmerksom på at det kan utvikle seg til mer alvorlig sykdom.

Utbrudd kan bli epidemi

Influensautbruddene kommer hvert eneste år og kan gi epidemier med mange alvorlig syke eller døde. Derfor er utbruddene under nøye overvåking.

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Influensavirus type A deles videre inn i subtyper

Influensaepidemier i historien

Epidemier som ser ut til å ha vært influensa, er kjent langt tilbake i tid. Det er særlig de ekstraordinært store epidemiene som har blitt nedtegnet. Til sammen 19 slike store influensaepidemier er kjent fra historien. Ifølge FHI omtales disse som influensapandemier.

Den første pandemien ble beskrevet i 1580, men den største var Spanskesyken i 1918-19, som førte til 25-40 millioner dødsfall i verden. I Norge døde cirka 15.000 personer av epidemien.