Norge

Bekymret for eldrebølgen i trafikken

– Hver uke ser jeg farlige situasjoner forårsaket av uoppmerksomme eldre sjåfører, sier trafikklærer Terje Solbakken.

- Ofte ser jeg eldre bilførere rygge uten å se seg for, sier trafikklærer Terje Solbakken.
  • Hilde Heian

Han får støtte fra flere av sine kolleger. Og nå skyller en eldrebølge inn over norske veier, skriver Bergens Tidende.

Mens halvparten av alle over 65 år hadde førerkort i år 2000, vil det være ni av ti i 2020. Det gir grunn til bekymring for trafikksikkerheten, mener fagfolk.

Antall ulykker med eldre bilister er ikke spesielt høyt. Men i forhold til kjørelengde er de overrepresentert i ulykkesstatistikken, og har flere skadde og drepte enn deltakelsen i trafikken skulle tilsi.

Se UPs video fra farlige trafikksituasjoner nedenfor.

  • Regjeringens nye veiselskap lover raskere og billigere veier. Men med lavere standard

Økende problem

Etter å ha vært trafikklærer i 30 år, har Terje Solbakken sett det meste. Og selv om han understreker at det er mange velfungerende, oppegående eldre sjåfører på veiene, så er det ofte skremmende opplevelser med gamle mennesker i førersetet.

– Mange ganger har jeg sett eldre folk som har kjørt utfor veien, eller kollidert i rundkjøringer. Fordi det stadig blir flere eldre, er det ingen tvil om at dette er et eskalerende problem. Og myndighetene er allerede på etterskudd, slår Solbakken fast.

Den erfarne trafikklæreren mener det i dag er familien som må ta affære når de oppdager risikabel kjøring.

– Vi har ikke et godt nok system for å fange opp de farlige bilførerene, kanskje burde det være pålagt med en ny førerprøve etter fylte 75 år, foreslår Terje Solbakken.

For et par år siden, kontaktet en sønn ham og spurte om han kunne ta en kjøretur med faren.

– I løpet av en biltur på 20 minutter, måtte jeg bråbremse tre ganger. Han braste inn i rundkjøringer og holdt på å kjøre inn i en bil som sto parkert foran et gangfelt. Og denne mannen hadde førerkort, forteller Terje Solbakken.

Etterpå lovet sønnen å ta kontakt med farens fastlege. Trafikklæreren mener uavhengige leger bør ta vurderinger om hvorvidt folk skal få beholde førerkortet, i stedet for fastleger som ofte har et langvarig tillitsforhold til pasientene som kan gjøre det vanskelig å være objektiv.

I en rapport om eldre og førerkort fra 2015, går det frem at sykdommer som hjerneslag og demens vil øke som følge av den aldrende befolkningen. Helsedirektoratet refererer til en økning på 30-40 prosent i forekomsten av demens fra 85 år og oppover i årene fra 2006 til 2050.

Dobbelt så mange

Tre funn skiller seg ut i en analyse av eldreulykker i årene fra 2005 til 2011.

Eldre er spesielt utsatt i fotgjengerulykker ved kryssing av veg, og i ulykker med venstresving i kryss. Grunnet sykdom og trøtthet er de også overrepresentert i utforkjørings- og møteulykker.

Tallene fra Statens vegvesen viser at mennesker over 75 år er involvert i dobbelt så mange ulykker pr. kjørte kilometer sammenlignet med hvilken som helst aldersgruppe i sjiktet mellom 35 og 74 år. De har dermed nest høyest ulykkesrisiko etter ungdom mellom 18 og 24 år.

Skumle situasjoner

Kjell Sandal er inspektør og sensor i Statens vegvesen og sitter derfor på med sjåfører som skal testes for å finne ut om de er trygge nok til å ferdes i trafikken.

– En gang var vi på en høyhastighetsvei i 70 km i timen på feil side av veien, mens et vogntog kom imot oss. En annen gang trodde den eldre bilføreren at vi var på en forkjørsvei, idet et vogntog i 70 km i timen var 20-30 meter fra oss. Hadde jeg ikke vært med, ville ikke vedkommende ha vært i live, konstaterer Kjell Sandal.

Frontkollisjon

En novemberdag i 2014, var trafikklærer André Hagberg ute og øvelseskjørte med en elev i Loddefjord, da en 72 år gammel bilfører kom over i feil kjørebane og frontkolliderte med skolevognen.

Kollisjon på Loddefjord.

– Det siste jeg så før det smalt, var at hodet hans hvilte inn til sidevinduet på førersiden. Da han kom til seg selv, var han omtåket og forsto ikke at han hadde vært i en bilulykke. Ingen ble alvorlig skadet, forteller Hagberg. Hans oppfatning er at en del eldre sjåfører burde ha avsluttet kjøringen for lenge siden.

– Jeg tror enkelte leger ikke er sitt ansvar bevisst, men skyver det over på Statens vegvesen, politiet og familien. Det er nok vanskelig for en fastlege å sette foten ned. Og jeg er ikke den eneste trafikklæreren som mener det, poengterer Hagberg.

Nye regler

Fra 1. oktober får leger, psykologer og optikere et mer omfattende og presist regelverk for helsekravene til de som skal ha førerrett. Det skal ikke lenger være rom for skjønn og tolkninger, og muligheten for å få dispensasjon blir innskrenket.

– Flere vil ikke få kjøre bil med det nye regelverket, men de fleste av dem som i dag får dispensasjon, vil etter 1. oktober slippe å gå runden om Fylkesmannen. Jeg har selv vært fastlege, og de fleste pasienter forstår godt når du forklarer dem at de ikke lenger bør kjøre, sier assisterende fylkeslege Martin Haugen.

I 2015 behandlet Fylkesmannen i Hordaland 1555 dispensasjonssaker, der nesten 90 prosent av søknadene ble innvilget. 162 fikk avslag.

Eget ansvar

Avdelingsdirektør Bente Moe i Helsedirektoratet mener ikke det er grunnlag for å si at fastleger er for uvørne når de fornyer førerkortet til eldre sjåfører.

– Det er først og fremst den enkelte sjåførs ansvar å ikke kjøre bil når vi ikke er skikket til det. De fleste fastleger kjenner pasientene sine godt, og er nok dem som er best egnet til å gi råd om helsetilstanden. Ved mistanke om demens, er det ofte pårørende som merker de første symptomene på at noe er galt. Da er det viktig at man snakker med den det gjelder om det, og at man går til fastlegen for utredning, sier hun.

Nysgjerrig på hvordan fremtidens norske veier, jernbane og flyplasser blir?

Les mer om

  1. Trafikksikkerhet
  2. Ulykker
  3. Trafikk