Norge

Fellesforbundet: «Stor seier». NHO: «Alle har tapt». Hvem vant egentlig maratonstreiken?

Dolly Randhawa og Andreas Fidjeland bor i London og hadde vært lykkelig uvitende om den norske hotellstreiken. De ble sjekket inn som noen av de første gjestene av assisterende resepsjonssjef Marthe Johansen. Radisson Blu Plaza Hotel åpnet dørene igjen kl 15 i dag.

Konflikten er løst. Her er mulige konsekvenser av avtalen.

  • Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Etter at den langvarige konflikten mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv natt til lørdag fikk en ende, har partene hatt noe ulike versjoner av hvem som faktisk har mest grunn til å juble.

Mens Fellesforbundet har karakterisert avtalen som en «stor seier», har NHO tonet det hele ned. Forhandlingsleder Jostein Hansen uttalte lørdag formiddag «alle har tapt» på streiken.

Åpnet dørene klokken 15

Hotelldirektør Tarje Hellebust på Radisson Blu Plaza Hotel sto klar utenfor hotelldørene rett før klokken 15 i dag og ventet på gjestene. Hotellet var først ut med å åpne lørdag, de fleste andre venter til mandag.

– Nå vil vi se fremover. Streiken var slutt i grevens tid, sier Hellebust, som har flere konferanser booket inn før sommerferien - og etterpå venter storinnrykket av de utenlandske turistene. Alle hotellets 700 rom sto klare til å ta imot gjester. - Hvis vi får inn gjester på 100-150 rom i helgen skal vi være fornøyd, sier han.
Hvor mye hotellet har tapt på streiken har han ikke oversikt over ennå.

Hotelldirektør Tarje Hellebust tok i mot Espen Kaarikstad sammen med datter Christine fra Kristiansand som noen av de første gjestene etter streiken.

- God stemning mellom ledelse og ansatte

Hotelldirektøren sier stemningen mellom ledelse og ansatte er «usedvanlig bra» etter streiken. - Vi hadde et «handshake- møte» med tillitsvalgte i dag tidlig preget av gjensidig respekt, fastslår han.

Også hovedtillitsvalgt Dragoje Miki Milovanovic er fornøyd med samarbeidet med ledelsen. - Vi vil fortsette som før, sier Milovanovic, som arbeider som bankettservitør. De ansatte er tilbake på jobb mandag, men kan tilkalles før ved behov.

En av de første gjestene Hellebust kunne ønske velkommen, var Espen Kaarikstad fra Kristiansand. Han skal delta på gravøl for Rimi-kjeden i kveld med 600 andre kolleger.

Det var ingen lang kø foran resepsjonen, men gjestene strømmet inn i jevnt tempo etter at dørene åpnet . Hotellets ledergruppe, som har vært på jobb under streiken, sjekket dem inn.

Hotellstreiken er over

Som meklinger flest, er avtalen som til slutt ble signert resultatet av et kompromiss. Aftenposten har fått Fafo-forsker og ekspert på arbeidskonflikter, Kristne Nergaard, til å vurdere utfallet.

Kristine Nergaard, forsker

Fellesforbundet presenterer avtalen som en «stor seier». NHO Reiseliv sier det hverken er vinnere eller tapere. Hvem har mest rett?

– I den delen av saken som handler om lokale forhandlinger, har Fellesforbundet vunnet. De har hatt et prioritert krav de har fått gjennomslag for – lokale forhandlinger, under gitte kriterier.

– Hvorfor har dette vært så viktig for dem?

– Det vet vi ikke helt. Min antagelse er at det har med innflytelse lokalt å gjøre. De regner med at dette vil gi deres tillitsvalgte en sterkere posisjon og mer informasjon om hvordan lønnsfordelingen foregår. Det kan for eksempel gjelde «trynetillegg», som arbeidsgiver har kunnet gi uten å drøfte det med tillitsvalgte.

– Og hvorfor har NHO vært imot?

– Dette er en bransje uten tradisjon for lokale forhandlinger. De har nok vært engstelige for hvordan det skal slå ut.

NHO i streik mot egne prinsipper

– NHO fikk gjennomslag for «kjedevise forhandlinger». Det betyr at kjeden selv kan avgjøre om forhandlingene skal skje på hver enkelt bedrift, eller samlet sentralt for hele kjeden. Hva innebærer det?

– Det beroliger nok kjedene på arbeidsgiversiden fordi det gir dem større kontroll og fortsatt en hånd på rattet.

– Men betyr ikke det i praksis at de kan nekte reelle lokale forhandlinger?

– Selv om forhandlingene blir kjedevise, er det ikke nødvendigvis noen stor ulempe for arbeidstagerne. De sikrer tillitsvalgte dialog med ledelsen på toppnivå, og gir dem innsyn i lønnsforhold og resultater – om det går bra eller dårlig. Og dermed mulighet til å kreve del av resultatet i form av lokale tillegg når kjeden går godt.

– Når vil de kunne komme i gang?

– Det gjenstår å se. Men det vil nok ta litt tid før det vokser frem i praksis, ettersom man skal gå fra en avtale med sentral lønnsdannelse til også å forhandle i bedriftene. Man må for eksempel skolere medlemmer på begge sider i hvordan dette skal gjennomføres. I de kjedene eller på de arbeidsplassene hvor det er høy organisasjonsgrad eller mange erfarne tillitsvalgte, vil det nok starte allerede i år.

– Hva slags konsekvenser får dette for ansatte på hotellene og andre virksomheter?

– Ved de hotellene som går godt, vil man kunne oppnå høyere lønn. Går virksomheten bra kan man reise høyere krav enn hvis man sliter med røde tall. Det kan bety større forskjeller i lønnsnivået mellom hotellene. Det kan også bety større forskjeller mellom for eksempel typiske byhotell og mindre hotell på små steder. Det samme gjelder restaurantene. Et tredje område er kantinedrift. Her har vi noen store selskaper der lokale forhandlinger på sikt kan gi uttelling lønnsmessig.

Det går ikke så det suser i norsk reiseliv

– Hvorfor tror du NHO firte på kravene?

– Det måtte til for å få avsluttet streiken. Den hadde vart lenge. Fire uker er mye i norsk målestokk. Men lange streiker og parter som står hardt på kravene, er ganske typisk når det dreier seg om prinsipper. De har en tendens til å være vanskelig å løse. I tillegg begynte det å nærme seg høysesong for reiselivsbransjen.

Mindre virksomheter utenom kjedene begynte nok å bli redd for at streiken skulle få store økonomiske konsekvenser og i verste fall varte så lenge at de måtte legge ned. Vi så jo også at én virksomhet meldte seg ut av NHO Reiseliv under streiken. Så de merket nok et press også fra medlemmene.

– Hvem har tapt på streiken?

– De som ikke er i kjeder, uten mulighet til å sende gjester til andre hotell, har nok tapt en del penger.

– Kronetillegget i avtalen ble lavere enn Fellesforbundets opprinnelige krav. Det er likevel høyere enn den såkalte frontfagsrammen på 2,4 prosent – som gjerne er normen. Hva sier det oss?

– Nå er rammen for frontfanget en norm, ikke en ren fasit. Men dette var nok nødvendig for å komme i mål med en løsning. Bransjen har også hatt lavere lønnsdannelse enn andre bransjer over tid. For NHO og NHO Reiseliv er det nok likevel viktig at avviket ikke er så stort, at man fortsatt ser 2-tallet. Og så hjelper det nok at dette kommer sent i oppgjøret. De første lavtlønnsområder er ferdige med forhandlingene, og kan ikke argumentere med utgangspunkt i denne avtalen.

Les mer om

  1. Fellesforbundet
  2. NHO
  3. Reiseliv
  4. Streik