Aktor ber om åtte års fengsel, hvorav fire år betinget, for terrortiltalt 16-åring

En 16 år gammel gutt ble tiltalt for forsøk på terror og deltagelse i IS. PST mener at han hadde bestemt seg for å utføre terror ved å drepe personer i Norge. Det må straffes strengt.

Aktor Marit Formo i rettssaken mot den terrorsiktede 16-åringen fra Syria som starter i Oslo tingrett i dag. Aktoratet mener han forberedte en terroraksjon i Norge.

For første gang er en mindreårig blitt tiltalt i Norge for terrordeltagelse og forberedelse til terrorhandling.

– Det er også første gang noen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 131, tredje ledd - forsøk på terror.

Det sa politiadvokat og aktor Thomas Blom i PST under prosedyren mot den 16 år gamle gutten som er tiltalt for terrorplaner, forsøk på terror, og deltagelse i terrororganisasjonen Den islamske staten (IS).

I sin prosedyre onsdag ba aktoratet om åtte års fengsel, hvorav fire år betinget, for den 16 år gamle gutten.

For å understreke alvoret i denne saken nevnte Blom at strafferammen for det ene forholdet gutten er tiltalt for, forsøk på terror, er 21 år for brudd på paragrafens første ledd. Gutten er tiltalt etter tredje ledd. Han vil uansett ikke straffes som en voksen, men aktoratet mener det er viktig å reagere strengt.

Aktor Blom sa at straff for forsøk på terror ikke bør være lavere enn 10 år for forsøk på terrorforbund, hvis det ikke gjelder en mindreårig som i dette tilfellet.

– Hvorfor skal vi dømme? Jo, av individualpreventive hensyn. Av hensyn til at X (tiltalte red.anm.) selv skal lære av dette. Målet er at han skal tilbake til samfunnet, sa Blom.

I tillegg viste han til almenpreventive hensyn og at det er viktig å forhindre at andre unge blir radikalisert til ekstreme og farlige miljøer.

– Det er veldig viktig at samfunnet sier klart fra at sånt vil vi ikke ha noe av, sa Blom.

Politiadvokat Thomas Blom i PST

Den syriske gutten ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) den 4. februar 2021. Han har sittet i varetekt frem til rettssaken startet i Oslo tingrett 18. mai.

Han nekter straffskyld etter tiltalen.

Søkte på nattklubber i Norge

I prosedyren viste statsadvokat Marit Formo til at PST har en lang rekke bevis som underbygger tiltaltes terrorhensikt om forberedelser for å utføre en terrorhandling i Norge.

– Noen dager var han svært aktiv. Det var en trinnvis utvikling mot å lage et dødelig våpen, sa Formo.

Hun viste blant annet til at han tok kurs på internett for å lage eksplosiver og fremstille nikotingift.

– Vi mener det var tiltaltes hensikt å lage en dødelig nikotingift som han ville bruke i en dødelig terrorhandling.

Aktor viste også til hans internettsøk, blant annet «overfylte/trafikkerte steder i Norge», «underholdningssteder i Norge» «nattklubber i Norge», «kjemp mot vantro» og «himmelens belønning til martyrene». PST mener dette knytter ham til terrorplanlegging.

Delte IS-propaganda

Ifølge påtalemyndigheten har den tiltalte gutten spredt IS-propaganda – som videoer – og sendt et pengebeløp til et nettsted som politiet mener er tilknyttet IS.

Aktor sa i sin prosedyre at han ønsket å spre frykt i befolkningen og at han var fullt klar over at IS var en terrororganisasjon som drepte sivile.

– Hans handlinger viser utvilsomt at han var en støttespiller for og deltager i IS. Vi mener at tiltalte har vært viktig i propagandaarbeidet til IS, sa Formo.

Forsvarer advokat Andreas Berg Fevang har avvist at klienten hans hadde terrorplaner.

– Det er tale om et barn som etter vårt syn ikke hadde tenkt å gjennomføre noen terrorhandling. Vi mener det derfor ikke kan konstateres at mulig terrorangrep er blitt avverget, har Fevang uttalt til NTB.

Barn blir vervet til terror

Terrorismeforsker Thomas Hegghammer vitnet som sakkyndig i rettssaken mot den 16 år gamle gutten som opprinnelig kommer fra Syria. Hegghammer sa ifølge NRK at barn ned i 12-årsalder er blitt vervet til terror i Europa de senere årene.

Ifølge Hegghammer har det vært 13 terrorsaker mot mindreårige siden 2014.

Saken går for lukkede dører. Mediene er pålagt restriksjoner i sin dekning av rettsforhandlingene.