Terror, islam og fattigdom, men ikke klima

Amerikanere frykter knapt klimaendringer i det hele tatt. Tyskere og briter er heller ikke veldig skremt. Bare skandinaver er fortsatt engstelige.

Hverken Barack Obama, Angela Merkel eller Gordon Brown har en livredd befolkning i ryggen når de barker sammen med andre statsledere på klimatoppmøtet i København.
  • Ole Mathismoen Stine Barstad

Se Solheims svar til leserneDet er konklusjonene i en større internasjonal spørreundersøkelse ukeavisen Mandag Morgen har gjennomført.

Mer enn 10.000 mennesker er spurt om å rangere ti ulike trusler fra terror, klima og atomvåpen til konflikt mellom den muslimske og vestlige verden.

Hverken Barack Obama, Angela Merkel eller Gordon Brown har en livredd befolkning i ryggen når de barker sammen med andre statsledere på klimatoppmøtet i København.

Ikke synlig.

Miljø— og utviklingsminister Erik Solheim er ikke overrasket over at folk frykter klimaendringer i så liten grad.

– Det store pedagogiske problemet med klimaendringer er at de ikke er synlige i hverdagen, men snikende og underliggende.

– Klimaendringer utgjør ikke noe nytt, men fungerer som en forsterker for mange andre trusler, sier Erik Solheim.

– Har politikerne og forskerne underkommunisert farene ved klimaendringer?

– Jeg tror ikke folk har full forståelse av hvor alvorlig klimatrusselen er, men verdens ledere har stor forståelse for problemene, sier Solheim.

– Hva har kriseforståelsen blant folk flest å si for utfallet av forhandlingene i København?

– Det er ett av hovedproblemene vi står overfor. Alle lederne er selv overbevist om farene, men frykter at de vil komme hjem med tiltak som ikke aksepteres av opinionen i hjemlandet, sier han.

Dagligliv.

Professor J. Peter Burgess ved fredsforskningsinstituttet (PRIO) i Oslo sier til Mandag Morgen at folk rett og slett mener at klimaendringer vil føre til færre grusomheter enn for eksempel terrorisme.

– Vi må skille mellom to former for frykt. En type kommer fra en objektiv og reell fare, som klimaendringer og helse. Her er nærheten til problemene en viktig faktor for graden av frykt.

&ndash ;Den andre typen frykt er basert på en innbilt forestilling av trusler. Denne blir forsterket av hendelser som skjer langt fra vårt dagligliv, sier Burgess.

Nederst.

Amerikanerne er minst engstelige for menneskeskapte klimaendringer.

De rangerer klimaendringer helt nederst blant de ti truslene. De spurte amerikanerne setter internasjonal terrorisme øverst og konflikt mellom den muslimske og vestlige verden på annenplass.

På tredjeplass kommer atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen.

Arabisk atomfrykt.

Tyskerne er som amerikanerne mest redd for terror og dernest konflikt med muslimer.

Britene har samme to på topp – men i motsatt rekkefølge. De spurte i arabiske land er mest urolige for atomvåpen og deretter frykter de fattigdom og så terrorisme.

Mens amerikanerne altså rangerer klimaendringer på sisteplass, har tyskerne og britene klima på syvendeplass.

Araberne setter klima nest nederst.

Nordisk skille.

De nordiske landene skiller seg markert fra resten. Den nordiske fryktlisten toppes av konflikt med den muslimske verden og følges deretter av internasjonal terrorisme.

Men allerede på fjerdeplass kommer klimatrusselen.

Splittes den nordiske blokken setter nordmenn klima på femteplass, finnene sier fjerde, mens svensker og dansker setter frykt for klimaendringer på tredjeplass.