Norge

PST: Krekar kunne blitt straffet med fengsel i 10 år i Norge

I Italia er mulla Krekar siktet for å ha forberedt eller planlagt terrorhandling ved å ha inngått forbund med noen om å begå terror. I Norge ville det gitt fengselsstraff i inntil ti år.

Italia vil ha mulla Krekar utlevert. I et brev til Oslo tingrett skriver politiadvokat Signe Aalling at de mener vilkårene for utlevering er tilstede.
 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

Det skriver politiadvokat Signe Aalling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i et brev til Oslo tingrett som Aftenposten har fått innsyn i.

Ifølge PST kan de straffbare handlingene som Krekar er siktet for i Italia best sammenlignes med straffelovens paragraf 133 i Norge, om å ha inngått forbund for å begå terrorhandling.

I brevet kommer det frem at PST mener vilkårene for utlevering til Italia er til stede.

 • Hvordan endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk? Her kan du lese mer.

Mener Krekar leder terrororganisasjon

Krekar ble 12. november i fjor pågrepet i en stor europeisk politiaksjon igangsatt av italiensk myndigheter etter fem års etterforskning.

Torsdag skal Oslo tingrett starte sin behandling for å avgjøre om han kan utleveres.

Italia ønsker å få Krekar utlevert fordi de mener han siden 2011 har ledet oppbyggingen av en islamistisk fundamentalistisk organisasjon, Rawt, som planla terrorvirksomhet i Europa og Midtøsten. 17 personer i nettverket er begjært varetektsfengslet i Italia.

PST: Vilkårene for utlevering er til stede

I brevet til tingretten går PST igjennom kravene for utlevering. Sikkerhetstjenesten mener disse er oppfylt. Samtidig mener PST loven ikke er til hinder for utlevering.

I Norge kan man ikke utlevere personer til straffeforfølging i andre land for et «politisk lovbrudd».

Selv om lovbruddene Krekar er siktet for «etter sin art og i en viss utstrekning kan kvalifiseres som politiske eller i alle fall politisk motiverte», mener PST lovbrudd knyttet til terror ikke kan utgjøre noe hinder for utlevering.

Hevder det ikke er risiko for forfølgelse

Utlevering kan ifølge norsk lov heller ikke skje dersom det må antas å være alvorlig fare for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk oppfatning.

PST mener det ikke foreligger noen slik risiko.

I mars fastslo britisk rett at tre medlemmer av mulla Krekars angivelige terrornettverk ikke blir utlevert til Italia på grunn av frykt for tortur.

PST mener det ikke er noen grunnleggende humanitære hensyn som vil kunne hindre utlevering av Krekar.

Italia: Krekar ubestridt leder av terrororganisasjonen

I den italienske kjennelsen om varetektsfengsling beskrives Krekar av italienerne som initiativtaker, stifter og organisator av terrornettverket Rawt og karakteriseres som ubestridt leder av organisasjonen.

Krekar selv har avvist alle påstandene fra italienske myndigheter og PST på det sterkeste.

I brevet til Oslo tingrett lister PST opp hvilke spesielle kjennetegn den påståtte organisasjonen til Krekar skal ha:

 • Islamsk fundamentalisme
 • Dobbelt fasade – en offentlig og en skjult fasade med hemmelig nivå som kjemper for voldelig jihad
 • Hiarkisk inndeling i cellestruktur etter geografi eller funksjon med Krekar som leder
 • Møteplasser på nettplattformer
 • Voldelig formål

Mener Rawt er avlegger av Ansar al Islam

Italienske myndigheter mener nettverket Rawt har sitt utspring fra Ansar al-Islam, som er listet som terrororganisasjon av FN og ifølge FN samarbeider med al-Qaida.

På starten av 2000-tallet skal flere av medlemmene ha flyktet til Europa og Midtøsten og sentrale medlemmer skal ha blitt gjenforent som Rawt eller Didi Nwe, som på norsk kan oversettes med «den nye veien» eller «Mot fjellet».

Les mer om

 1. Italia
 2. PST