Oslo Hospital sikret videre drift

Lovisenberg Diakonale Sykehus tar over driften av Oslo Hospital. Fremtiden til det psykiatriske sykehuset som har røtter tilbake til 1200-tallet, synes dermed å være sikret.

– Oslo Hospital overlevde svartedauden, men det er usikkert om det vil overleve den rødgrønne regjeringen, sa KrF-leder Dagfinn Høybråten i en stortingsdebatt om private aktørers plass i norsk helsevesen i november.

Oslo Hospital sto i fare for å bli nedlagt fordi det ikke fikk fornyet kontrakt fra Helse Sør-Øst i anbudskonkurransen om behandlingsplasser innen psykisk helsevern.

Nå har Lovisenberg Diakonale Sykehus og stiftelsen Oslo Hospital blitt enige om å kjøpe driftsselskapet Oslo Hospital Psykiatriske Sykehus AS. Helse Sør-Øst bidrar økonomisk ved å sikre at dagens drift videreføres til 1. mai 2011, og deretter garantere for 14 av de 31 plassene som er ved sykehuset i dag.

Hvordan resten av kapasiteten skal disponeres etter den tid, blir opp til eieren Lovisenberg Diakonale Sykehus å bestemme.

– Vi ser positive muligheter i det etablerte fagmiljøet ved Oslo Hospital og sykehusbygget og arbeider med planer for å kunne utnytte hele Oslo Hospital til pasientbehandling i framtiden, sier administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Lars Erik Flatø.

Oslo Hospitals Stiftelse – landets eldste stiftelse – vil fortsette som en ren eiendomsstiftelse som forvalter hospitalsbygninger og kirken i Gamlebyen.