Koronakommisjonen mener regjeringen ikke var godt nok forberedt

Onsdag leverte koronakommisjonen sin rapport. Kommisjonen har gransket håndteringen av pandemien i nesten ett år.

– Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god, sa kommisjonens leder Stener Kvinnsland.

Rapporten viser til at Norge er blant landene i Europa som har lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk.

Likevel får myndighetene kritikk på flere punkter:

  • Regjeringen var blitt advart om en pandemi, men var likevel ikke forberedt da covid-19-pandemien kom.
  • Nedstengningen av landet den 12. mars 2020 burde vært vedtatt i regjeringen og ikke av Helsedirektoratet.
  • Kommisjonen mener det var riktig å sette inn tiltakene den 12. mars, men mener tiltakspakken var dårlig utredet og dårlig forberedt.
  • Regjeringen hadde ikke sørget for å bygge et beredskapslager med smittevernutstyr.
  • Den manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.

Her kan du lese en oppsummering av rapporten.