Nordlandssykehuset granskes

Statens helsestilsyn har innledet gransking av Nordlandssykehuset i Bodø i forbindelse med en rekke unødvendige operasjoner der friske organer ble fjernet.

To utenlandske leger ved sykehuset var involvert i 13 av de 16 operasjonene som nå granskes, skriver VG.

Den ene av legene er fortsatt tilknyttet sykehuset, mens den andre er å finne ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

– Vi vurderer nå om det som har skjedd er så alvorlig at det er aktuelt med reaksjoner mot enkeltpersonell og foretaket, sier fungerende avdelingsdirektør Aud Nordal i Statens helsetilsyn til avisa.

Innrømmer feil

Ifølge VG ble flere pasienter skadet for livet etter å ha fått fjernet en rekke friske organer under kompliserte operasjoner som ble foretatt fra 2004 og fram til i dag.

Helse Nord slår i sine retningslinjer fast at slike kompliserte operasjoner for kreft i spiserør, bukspyttkjertel og lever, bare skal utføres ved Universitetssykehuset i Nord-Norge eller på Rikshospitalet.

Sykehuset innrømmer selv i en redegjørelse at bare en av fire pasienter som ble operert for antatt kreft i løpet av et halvt år, virkelig var kreftsyk.