– Klimaendringene kan påføre oss Bibelens plager

Bibelens beretninger om plager som ildebrann og tørke kan ramme kloden hvis vi ikke tar tak i klimautfordringen, erklærte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) i en friluftsgudstjeneste i Maridalen i Oslo søndag.

- Det gamle testamente kan leses som hva som vil skje med klimaet på kloden, sa Erik Solheim under friluftsgudstjenesten.

Det gamle testamente kan leses som hva som vil skje med klimaet på kloden, understreket Solheim i en tale som avsluttet gudstjenesten i grønnsværet ved kirkeruinene like i nærheten av Maridalsvannet. Han dro fram tørke og ildebranner i California som eksempler på et klima i ulage og som varsler om hva verden har i vente i samband med klimaendringene i sin tale til den frammøtte menigheten.

Gudstjenesten var også avslutningen på den felleskirkelige konferansen «Tro til forandring» som ble innledet på Kristi himmelfartsdag 21. mai, og der Norges kristne råd har vært tilrettelegger.

Istid

Solheim sa at det i dette århundret kan bli 4–5 grader varmere i gjennomsnitt på jorda.

– Da det var 4–5 grader kaldere på jorda, var det istid i Europa. Blir det 4–5 grader varmere, vil det bety det samme som er skildret i Det gamle testamentet. Vi trenger ei kirke som sier at det er synd å ikke ta vare på jorda, sa Solheim til forsamlingen på et par hundre mennesker. Så hastet han videre til København der han skulle drøfte veien til en ny klimaavtale på «World Business Summit on Climate Change».

Klimavalg

– Gjør høstens valg til et klimavalg, sa en representant for arrangørene idet han også overfor Solheim uttrykte et ønske om en rettferdig klimaavtale der også Norge må ta sin del av den byrden som trengs for å hindre klimaendringer.

Filosofen Henrik Syse talte om håpet. Til dem som mener at det ikke nytter å gjøre noe, sa han at det nettopp nytter å gjøre noe. Det var hans budskap til en forsamling som hadde vært med på en gudstjeneste viet til det rene vannet, både i åndelig og materiell forstand. Og det siste er det som kjent rikelig av i Maridalsvannet.