«Hvis det hadde vært opp til henne, hadde det kanskje ikke vært noen muslimer i Norge»

Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge sier at han ikke kan ta Hege Storhaugs seriøst, men tar likevel til motmæle mot hennes islam-utspill.

Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN) som representerer rundt 80 000 muslimer.
  • Olga Stokke

Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN) som representerer rundt 80 000 muslimer, kommenterer Hege Storhaugs forslag om å stryke sverdvers i Koranen, stenge enkelte moskeer og kartlegge ideologien i moskeer og koranskoler slik:

— Hege Storhaug har gjennom lang tid vist at hun representerer en totalitær og fascistisk tankegang som bryter med grunnleggende rettigheter. Det hun sier er så lite gjennomtenkt, ensporet og fullstendig uakseptabelt at det egentlig ikke er verd å bruke energi på. Hege Storhaug er rett og slett en islamhater, og for mitt vedkommende kan jeg aldri ta det hun kommer med seriøst.

Her er hele intervjuet med Storhaug :

Les også

Hege Storhaug mener ekstrem islam truer Norge. Her er hennes forslag for å stoppe det.

— Men hun blir lyttet til av stadig flere, må vi ikke ta henne alvorlig?

— Det hun sier, er alvorlig skremmende. Det føyer seg inn i rekken av hennes tidligere påstander som er islamfiendtlige. Hun representerer holdninger som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn.

- Hun peker på at ekstrem islam øker. Har hun et poeng, at det er grunn til å bekymre seg over det?

— Hun er fullstendig på villspor når hun forsøker å knytte ekstremisme og terrorisme med islam.

- Hun sier at hun kommer med disse forslagene for å redde demokratiet fra ekstrem islam?

— Muslimer lever i tråd med norske lover og regler. De vil gjøre sitt ytterste for at ingen ekstreme krefter, hverken de hun viser til eller henne selv, skal ødelegge demokratiet.

Kritikken mot Storhaugs bruk av statistikk :

Les også

Avfeier Storhaugs anslag om 35 prosent fundamentalister 

— Hun anslår, på bakgrunn av en undersøkelse som viser at et stort antall muslimer blant annet setter religiøse lover over nasjonale lover, at 30–35 prosent av muslimer i Norge kan være fundamentalister? Hva sier du til det?

— Hun lever i sin egen boble hvor hun har bygget opp holdninger mot muslimer basert på hat. Hennes tall og statistikk kan man ikke ta seriøst.

- Storhaug foreslår å stenge enkelte moskeer og kartlegge ideologien i koranskoler og moskeer fordi hun hevder at det formidles ekstreme holdninger i en del muslimske miljøer? Er det grunn til bekymring over sånt?

Aftenposten har i serien «Islam i Norge» intervjuet muslimer, deriblant moskeledere og imamer, om deres syn på islamsk stat og demokrati. Vi laget også en serie artikler om eksmuslimer og frafall fra islam. Og vi har skrevet om at stadig flere unge søker seg til en mer konservativ tolkning av islam.

— Det er grunn til å være bekymret over at en person kan fare med slike holdninger, og skape negative holdninger til mennesker i samfunnet. Hun går jo ikke i moskeer, hun vet ikke hva som skjer, hun antar ting og lever i sin egen boble. Hvis det hadde vært opp til henne, hadde det kanskje ikke vært noen muslimer i Norge. Jeg håper at de fleste ser at det hun står for, er å skape splittelse og polarisering i samfunnet.

- Men er det et økende antall muslimer som vil sette religiøse lover nasjonale lover?

— Man setter ikke de to opp mot hverandre. Det er norske lover vi lever etter, det er de vi forholder oss til, det er de som er alfa og omega for oss. Slike konspirasjonsteorier lever i beste velgående i submiljøer hvor islamhat og hetsing av muslimer står øverst på agendaen. Vi har all grunn til å frykte slike miljøer. Vi ser at slike grupper, med slikt tankegods, er på fremmarsj.

- Hva tenker du om at flere muslimer søker seg mot en mer ekstrem tolkning av islam? Også fra Norge drar det fremmedkrigere til Syria for å kjempe for en islamsk stat?

— Det er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Hvis muslimer vil være praktiserende, kan ikke det sammenblandes med ekstremisme. De aller, aller fleste muslimer er forpliktet til å leve i tråd med norske lover og regler – og det er det vi ønsker vi å gjøre. Muslimer jobber målrettet mot ekstremisme, det har moskeer og Islamsk Råd Norge gjort lenge. Det er på høy tid å bekjempe ekstreme holdninger som Hege Storhaug forfekter, som dessverre begynner å få fotfeste i samfunnet.

- Men mange frykter nå økt oppblomstring av ekstrem islam fordi flere søker seg til en konservativ tolkning av islam, flere bruker niqab og hijab enn før og fremmedkrigere reiser fra Norge for å kjempe for den såkalte, islamske staten IS i Syria og Irak. Er det grunn til å frykte en slik utvikling?

— Ser man på situasjonen i verden med utgangspunkt i konflikter i muslimske land, og den terror som er begått i verden, hvor terroristene forsøker å gjøre dette til en islamsk sak, kan man forstå at dette skaper frykt hos folk. De tror at dette har noe med islam å gjøre. Men vi vet at terrorisme ikke har noe med islam å gjøre, at terroristene misbruker religionen for å rettferdiggjøre sine ugjerninger. Vi fordømmer ekstremisme, terrorisme og det IS står for.

- Mener du også at det skal være religionsfrihet for i muslimske land? Som for eksempel for ahmadiyya-muslimer som opplever at de blir forfulgt i Pakistan?

— Selvfølgelig. Det skal være religionsfrihet for alle, ubetinget. Det er ikke noe unntak. Hvis vi som muslimer ønsker å ha religionsfrihet og rettigheter som minoritet i landet, må vi også kjempe for alle andres rettigheter, også andre steder i verden.

- Hvordan skal vi takle både folks frykt?

— Det er viktig ikke å lukke øynene, men å møte slike holdninger. Vi bruker dialog som metode i forebyggende arbeide og forsøker å få mennesker ut av ekstreme miljøer. Vi vet at det ikke hjelper bare å fordømme dem, man må også møte dem med dialog og forsøke å reintegrere dem i samfunnet. Men det betyr ikke at man skal akseptere deres uakseptable holdninger og deres oppfordringer til hat og vold, det må man ta tak i og jobbe mot.

Når det gjelder frykt for muslimer generelt, må vi rett og slett skape flere arenaer hvor man møter hverandre, hvor man ser at muslimer er som alle andre mennesker, som ønsker å leve i fred og harmoni, med trygge rammer rundt seg.