Norge

Kvinne dømt til fengsel for falsk voldtektsanklage

En 36 år gammel kvinne er i Halden tingrett dømt til fengsel i seks måneder for en falsk voldtektsanklage etter et samleie med en kollega på en jobbfest.

  • NTB-Eirik Husøy

60 dager av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år.

Kvinnen anmeldte en kollega for voldtekt på en jobbfest som fant sted på et hotell i Østfold i august 2019. Anmeldelsen ble levert inn i juli 2020.

Politiet henla saken etter en gjennomgang av bevisene i saken og tok ut tiltale mot kvinnen for falsk forklaring i stedet.

Kvinnen kjente seg skyldig etter tiltalen. En meldingsutveksling med fornærmede, samt mannens forklaring, ligger også til grunn for dommen.

Utroskap

Den dømte var utro mot kjæresten sin da samleiet fant sted. Da kjæresten fant ut om utroskapen, forklarte kvinnen at hun hadde vært så full at hun ikke klarte å si nei. Kjæresten hadde da insistert på at hun anmeldte hendelsen som voldtekt.

Den dømte har forklart at hun følte seg presset opp i et hjørne da hun ville gjøre alt for å redde forholdet.

Meldinger mellom dem avslører at kvinnen ba den fornærmede mannen om å «spille med» da kjæresten ringte ham for å konfrontere ham om hendelsen. Hun forsikret også om at hun ikke kom til å anmelde ham.

Men halvannen uke senere leverte hun likevel inn en anmeldelse. Mannen ble etterforsket på bakgrunn av de uriktige forklaringene. Anmeldelsen førte også til at mannen og flere kolleger ble tatt inn til avhør.

Svekker troverdighet

Kvinnens forsvarer ville at kvinnen skulle dømmes til samfunnsstraff, men retten har i skjerpende retning lagt vekt på alvorligheten i anklagen og landet på fengselsstraff.

«Retten bemerker at falske anklager om voldtekt er egnet til å svekke troverdigheten til ofre som er blitt voldtatt og dermed bidrar til å undergrave samfunnets klare behov for, og muligheten til, å oppklare denne typen alvorlige straffbare handlinger», heter det i dommen.

I formildende retning har retten lagt vekt på at kvinnen erkjente straffskyld.

Les mer om

  1. Politiet