Storberget: - Ikke aktuelt med politi-hijab

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier det ikke er aktuelt å snu i hijab-saken, slik Likestillings- og diskrimineringsnemnda mener han bør.

Les mer:

Halvannet år etter at diskusjonen om religiøse hodeplagg hos offentlige tjenestefolk startet, er saken ferdig behandlet i nemnda. Medlemmene kom fram til at forbudet er i strid med diskrimineringsloven og likestillingsloven.

– Mitt svar er veldig kort: Vår avgjørelse ligger fast. Vi har hatt en grundig politisk og juridisk vurdering, og det er ikke aktuelt å endre politiets reglement, sier Storberget til NTB.

Grundig

Selv om saken altså har gått igjennom to instanser som har kommet til samme konklusjon, velger Justisdepartementet å fastholde sin beslutning.

– Det har vært en grundig juridisk gjennomgang både hos oss og i de to instansene. Vi må bare leve med at vi har kommet til to forskjellige resultater, sier Storberget.

I sin uttalelse slo nemnda fast at selve begrunnelsen for å forby hijab i politiet, som er at uniformen skal uttrykke nøytralitet og likhet, i seg selv er en saklig begrunnelse.

Det holder likevel ikke, mener nemnda. Justisdepartementet har nemlig ikke klart å begrunne godt nok hvorfor et forbud er nødvendig «for å opprettholde tilliten til norsk politis nøytralitet, eller for å opprettholde ro og orden».

Neppe debatt

Knut Storberget tviler på at debatten vil blusse opp igjen på nytt av den grunn.

– Nå har vi hatt mange runder om dette, og jeg tror den politiske debatten er i ferd med å ebbe ut. Det er enighet om dette i de fleste partier, også i Arbeiderpartiet, er mitt klare inntrykk, sier han.