Norge

Skatteetaten vil halvere antallet skattekontor

Det kan bli lengre reisevei for å snakke med skattefuten. Etaten foreslår selv å redusere antall kontorer fra dagens 107 til 53.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen skal nå vurdere forslaget fra Skatteetaten.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Forslaget leveres i dag til Finansdepartementet som vil vurdere det sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skriver VG.

Et bestillingsverk

Om statsrådene Siv Jensen (Frp) og Jan Tore Sanner (H) liker hva de leser, vil forslaget gå videre til Stortinget.

564 ansatte må trolig flytte på seg om de ønsker å fortsette i etaten, noe som utgjør 8,4 prosent av arbeidsstokken.

  • 107 skal bli 53 - over halvparten blir borte

Sjekk her om ditt skattekontor overlever

Skattedirektør Hans Christian Holte fikk beskjed om å rasjonaliserer egen etat.

Elektronisk kontakt

– Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere. Ved å slå sammen skattekontor, får Skatteetaten større fagmiljø som er bedre skodd til å løse skatteutfordringene i samfunnet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Totalt er 6800 ansatt i Skatteetaten. Det store flertallet av dem, 5000, jobber ved skattekontorene som er spredt rundt omkring i landet.

Ifølge Skattedirektoratet har 36 av de 107 kontorene mindre enn ti ansatte, mens ytterligere 28 har mellom ti og tyve ansatte.

Det var finansminister Siv Jensen som ba Skatteetaten foreslå kutt.

I et brev til etaten ga hun tydelig uttrykk for at det er «vesentlig større» stordriftsfordeler å hente ut i etaten enn man gjør i dag.

- Regjeringen legger til grunn at dette tilsier færre og større kontorer, skriver hun i brevet der hun helt konkret har bedt etaten som «en systematisk oversikt over hvilke kontorer som foreslås henholdsvis nedlagt, videreført og eventuelt nyetablert i ny kontorstruktur.»

Jenny Klinge advarer Regjeringen mot å flytte enda flere sttslige arbeidsplasser fra distriktene og inn til urban.

– Nok en rasering og sentralisering

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) er oppgitt over at sentraliseringiveren i Regjeringen ikke er til å stagge:

– Distriktene tappes for større kompetansemiljøer og arbeidsplasser, mens de ansatte tvinges til pendling. Men jeg har et konkret forslag til Siv Jensen og Jan Tore Sanner:

– Når folks brukervaner endrer seg slik at ferre besøker kontorene fysisk kan man jo tenke nytt og legge dem på mindre steder? Det er lett å rekruttere kvalifisert arbeidskraft som både er stabil og motivert, sier Klinge.

Flere må pendle - pendlerfradraget krymper

Klinge mener at det er et paradoks at stadig flere tvinges til å pendle, mens Regjeringen samtidig gjør disse reisene dyrere fordi det såkalte pendlerfradraget stadig blir mindre.

– Dette gjør de samtidig med at de stadig vekk gjør sentraliserende grep som gjør at mange flere må pendle, sier Klinge.

Les Statteetatens egen argumentasjon her

Les mer om

  1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  2. Finansdepartementet
  3. Siv Jensen
  4. Jan Tore Sanner