Norge

KS vil gi kommunene mer tid til å bestemme seg. Nå oppretter de et Akson-selskap i egen regi.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om Akson, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS. De har bestemt å opprette et selskap som skal finne svarene.

Bjørn Arild Gram er styreleder i KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.
 • Nina Selbo Torset
  Nina Selbo Torset
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

I flere år har staten utredet hvordan helsetjenestene ute i kommunene skal få en felles journalløsning. Akson-prosjektet har møtt mye motstand. En endelig plan er fremdeles ikke på plass. Nå har kommunene selv tatt over ansvaret fra Direktoratet for e-helse.

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. De har fått 93 millioner kroner til å jobbe mer med den kommunale journalen. Pengene ble gitt med en tydelig føring fra Stortinget. Det skal i løpet av 2021 opprettes et selskap som skal meisle ut veien videre.

Hvordan selskapet skulle se ut, og hvem som skulle eie det, har vært opp til kommunesektoren. Nå har KS bestemt å sette seg selv i førersetet.

– Hovedstyret har besluttet at KS oppretter dette selskapet i egen regi, sier styreleder Bjørn Arild Gram til Aftenposten.

Varsler behov for mer tid

Det betyr at KS går inn som eneste eier av selskapet. Det har tidligere vært diskutert om staten skal være med, og hvilken rolle de enkelte kommunene skal ha. Gram mener det er naturlig at KS går inn som eneeier i den fasen prosjektet nå er i.

Han viser til at kommunene har bedt KS ta et tydeligere samordningsansvar i spørsmål om digitalisering og IKT.

Dessuten er det mer effektivt enn å vente på at den enkelte kommune skal beslutte om de vil være med eller ikke. At KS tar styringen selv, vil gi kommunene mer tid og bedre grunnlag for å bestemme seg, påpeker Gram.

– Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om Akson. Det er helt avgjørende at vi kommer frem til et godt beslutningsgrunnlag for det enkelte kommunestyre. Det er det vi skal jobbe med nå, sier Gram.

Han viser til at prosjektet fikk flere kritiske merknader under den eksterne kvalitetssikringen i fjor.

 • Det mangler konkrete planer for hvordan det hele skal gjennomføres.
 • Det er uklart når og hvordan man skal nå målet om å få flest mulig kommuner med.
 • Den samlede risikoen ble vurdert som «meget høy».

Dessuten har flere kommuner stilt spørsmål ved hvordan journalen skal anskaffes, finansieres og driftes. Det er altså behov for mer utredning. Opprinnelig skulle mye være klart allerede til sommeren. Det skjer ikke, varsler Gram.

– Det tar nok litt lengre tid enn det man opprinnelig så for seg. Jeg tror vi trenger året i alle fall, men det er vanskelig å sette en konkret dato.

Les også

Store endringer for Akson. Prosjektet er delt i to, får friske penger og gjør nye utredninger.

Uklart om selskapet består

Selskapet blir en såkalt interimsorganisasjon. Det vil si at det er en foreløpig organisering mens utredningene pågår. Om selskapet skal bestå i neste fase – og hvem som eventuelt skal eie det da – er ikke bestemt. Det kan hende journalen skal eies og styres på en annen måte enn gjennom et selskap.

– Vi legger fortsatt til grunn at staten skal inn på eiersiden når vi faktisk skal anskaffe og drifte journalen. Da vil det også være naturlig at den enkelte kommune kommer inn.

Gram understreker at KS på ingen måte skal sitte med alt ansvaret for utredningen alene. Selskapet etableres derfor av KS under forutsetning av at kommune og stat fortsatt skal være tett på arbeidet.

– En bekymring for KS ved å gjøre dette i egen regi har vært at de andre aktørene føler mindre ansvar. Det er det ingen grunn til. Tvert imot har alle aktører forsikret at de vil jobbe som før.

I dag er arbeidet med journalen organisert som et prosjekt i KS med ressurser fra kommune og stat. I tillegg er det en styringsgruppe som består av representanter fra kommunene, KS og staten.

Det er foreløpig ikke avklart om prosjektgruppen skal bli ansatt i det nye selskapet. Det er heller ikke bestemt hvem som skal være styreleder eller daglig leder.

– Vi ser på det praktiske nå, blant annet hvordan forholdet mellom styringsgruppen og selskapet skal være. Det er viktig at alle aktører sitter rundt bordet, sier Gram.

Avhengig av Stortingets støtte

Akson er et kostbart prosjekt. Prosjektet er tenkt finansiert som et spleiselag mellom staten og kommunene. Det vil si at så mange kommuner som mulig må være med for at regningen til den enkelte ikke skal bli for stor.

På Stortinget har imidlertid flere partier vært skeptiske til prosjektet. Både Frp, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV foreslo å vrake støtten. Gram legger ikke skjul på at Akson er avhengig av at nasjonale myndigheter bidrar økonomisk.

– Vi tenker at det beste vi kan gjøre for å håndtere skepsisen er å få frem et godt beslutningsgrunnlag. Både kommune og stat må få svar på sine spørsmål før de kan ta stilling.

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem
 2. KS
 3. Akson
 4. Bjørn Arild Gram