Sikkerhetstjenestene: Dette er de største truslene mot Norge

Ekstrem islamisme er den største trusselen. Høyreekstremisme vokser. Og myndighetene er bekymret for påvirkningskampanjer under høstens valg.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) delte trusselvurderinger mandag.

NSM fastslår at koronapandemien har bidratt til å forsterke risikobildet i Norge. De viser blant annet til at pandemien har overført mye arbeid til digitale plattformer. De kan være sårbare for aktører med tvilsomme hensikter.

Militante islamister utgjør den største trusselen mot Norge. I fjor økte antall islamistiske terrorangrep i Vesten for første gang siden 2017.