Alvdal-psykolog granskes av Helsetilsynet

Oppretter tilsynssak mot Jannike Willoch, som ble vraket som sakkyndig i fjor.

Helsetilsynet undersøker nå om psykolog Jannike Willoch brøt taushetsplikten under en diskusjon på Facebook i august i fjor.
Les også

Psykolog diskuterte overgrepssaken på Facebook

Willoch ble i fjor oppnevnt som sakkyndig i saken som omfatter grove overgrep mot barn i Alvdal.

I august i fjor innlot hun seg på en diskusjon med flere andre på Facebook, der hun gikk inn på detaljer i Alvdal-saken og en annen sak hun var involvert i. Om Alvdal-saken skrev hun hvordan barna reagerte da de ble omplassert i et nytt hjem.

Rapporten underkjent

Basert på Aftenposten.nos artikkel bestemte Helsetilsynet seg for å se nærmere på saken.

I forrige uke ble det opprettet en tilsynssak mot Willoch, for å vurdere om Facebook-meldingene utgjør et brudd på taushetsplikten. Den vurderingen er neppe klar før nærmere sommeren.

I tillegg til Facebook-kritikken, ble hennes sakkyndig-rapport underkjent av Den rettsmedisinske kommisjon før jul. Dette førte til at to nye sakkyndige ble oppnevnt for å lage en helt ny rapport for bruk i rettssaken.

Psykolog Willoch krevde over 200.000 kroner for sitt arbeid, men konstituert sorenskriver Tom L. Urdahl ved Nord-Østerdal tingrett satte hennes salær til kroner null fordi rapporten var verdiløs for tingretten:

— Willoch har anket denne avgjørelsen, og jeg vil oversende papirene til Eidsivating lagmannsrett på Hamar over helgen, sier Urdahl til Aftenposten.no.

Les også

Psykolog får kritikk i Alvdal-saken

— Misvisende

Jannike Willoch har tidligere beklaget at hun la ut meldingene på Facebook i august i fjor, og understreker at hun sørget for å få innleggene slettet raskt.

Willoch mener Aftenposten.nos overskrift på artikkelen "Psykolog diskuterte overgrepssaken på Facebook” var misvisende, fordi hun mener Alvdal-saken aldri ble diskutert.

— Diskusjonen på den private Facebook-veggen dreide seg om det noen gang var riktig å gå til omsorgsovertakelse, der jeg henviste til Alvdal-saken i en lenke samt det faktum at en akuttplassering i en slik situasjon også var opprørende for barna det gjaldt, skriver psykologen i en epost til Aftenposten.no.

I fjor fratok Helsetilsynet autorisasjonen fra seks psykologer på bakgrunn av tilsynssaker. Fem psykologer fikk en advarsel, ifølge statistikk på tilsynets nettsider.