Fortsatt stengt grense for enkelte

På grunn av korona er nærmere 4500 utlendinger blitt sendt ut av landet. Fortsatt må «fjerne slektninger» fra utenfor EØS-området se langt etter julefeiring i Norge.

«Kjærlighet før turisme» var budskapet til demonstrantene på Eidsvolls plass 1. juli. De ville ha utenlandske kjærester og ektefeller til Norge.

– Det er flere grupper som fortsatt ikke kan reise til Norge, blant annet turister fra land utenfor EØS og Schengen. I tillegg gjelder det for fjernere slektninger enn dem som ble nevnt i går. Det gis videre rett til innreise for de fleste som får oppholdstillatelse i Norge, men ikke alle.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til Aftenposten.

Gradvis åpning av grensen

På onsdagens pressekonferanse fortsatte regjeringen åpningen av landegrensen, som har skjedd gradvis siden den ble stengt 15. mars.

Da åpnet justisminister Monica Mæland (H) for innreise for disse gruppene:

  • Barn og stebarn over 21 år til person bosatt i Norge
  • Foreldre og steforeldre til barn over 21 år bosatt i Norge
  • Besteforeldre og stebesteforeldre til person bosatt i Norge
  • Barnebarn og stebarnebarn til person bosatt i Norge
  • Etablerte kjæresters barn (innebærer et kjæresteforhold med minimum ni måneders varighet der partene har møtt hverandre fysisk)
  • Ektefelle, registrert partner, samboer og barn til norsk borger som er bosatt i utlandet, og som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren
  • EØS-borgere og deres familiemedlemmer bosatt i tredjeland
Justisminister Monica Mæland (H) på onsdagens pressekonferanse.

– Er det riktig forstått at disse ikke har hatt innreisemulighet siden 15. mars?

– I utgangspunktet har de ikke kunnet det, med mindre det har vært spesielle omstendigheter, slik som begravelser og alvorlig sykdom hos slektningen i Norge. Dette gjelder for tredjelandsborgere. Fra EØS-området har det vært åpnet for besøk tidligere, sier kommunikasjonsrådgiveren.

– Hvor mange utlendinger er blitt bortvist så langt av hensyn til folkehelsen?

– Vi har nylig fått opplyst fra Politidirektoratet at de pr. 14. oktober har registrert 4459 vedtak om bortvisning med hjemmel i covid-regelverket siden 16. mars. Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til disse tallene, sier Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet.